על שלושה דברים

שבת

למה הכוונה בבטוי עשרתם ערבתם הדליקו את הנר?

שלום לכולם, במשנה שבת ב' ז' כתוב: שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: עישרתם? עירבתם? הדליקו את הנר. למה הכוונה? אומר האר"י הקדוש כי כל העולם כולו נכלל באדם אחד. ולפיכך יש לפרש כל אמירה…

14 באפריל 2019


שבת

מהו שורשו הרוחני של האסור להבעיר אש בשבת?

בס"ד שלום וב רכה לכולם, מהו שורשו הרוחני של המנהג שלא להבעיר אש בשבת בקהילות ישראל? כותב בעל הסולם, כי כל מקום שהתורה מזכירה איסור, אין פירושו שיש אסור מחמת עונש, כי זה פירוש ילדותי, ולא בכך עוסקת התורה הקדושה,…

10 במרץ 2016


פרשת ויקהל

מדוע כוחלות נשים עיניהם?

בס"ד שלום וברכה לכולם, מה מקור המנהג בקרב אנשים ונשים ברחבי העולם לכחול עיניים, מה מסמלת העין האנושית, מה מסמל הצבע הכחול, ומדוע השילוב של כחול ועין הוא תנאי ברור ומוסכם ליופי? הנה בספר יחזקאל כ"ג, מ' מופיע הפסוק הבא: "וְהִנֵּה בָאוּ…

18 בינואר 2016


שבת

יום השישי ויכולו השמים והארץ, לפי הקבלה

בס"ד שלום וברכה לכולם, קידוש של שבת פותח במילים, יום השישי ויכולו השמים והארץ, שהם ר"ת הויה, י'ום ה'שישי ו'כולו ה'שמים. קידוש ליל שבת קושר למעשה את שני הפרקים הראשונים של חומש בראשית. פרק א' בחומש בראשית מסתיים במילים, "וַיְהִי-עֶרֶב…

17 בינואר 2016


שבת

בואי בשלום עטרת בעלה, על הקשר שבין יום השבת לבני זוג בעולמנו

בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, במזמור לכה דודי, בבית האחרון, "בואי בשלום עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני סגולה, בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה, שבת מלכתא". הפירוש הפשוט בואי בשלום עטרת בעלה, האישה היא עטרת בעלה, היא…

25 בפברואר 2014


שבת

על ברכת מאורי האש בהבדלה והקשר שלה לשילוח האדם הראשון מגן עדן מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, במוצאי שבת אנו מברכים ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש אומרים חז"ל שורש הענין הזה נעוץ בשילוח אדם הראשון מגן עדן במוצאי שבת בראשית, ואז בכדי להפיס את דעתו נתן בו הקב"ה…

13 בפברואר 2014