על שלושה דברים

שמחת תורה

מדוע אנו אומרים בתפילת עמידה של שמיני עצרת משיב הרוח ומוריד הגשם

שלום לכולם, לפי האר"י ז"ל השנה נחלקת לב' חלקים: בחלק האחד, מחודש ניסן עד חודש תשרי עולים ובאים ששת חודשי הנוקבא אשר בהם מתארכים הימים ומצטמצמים הלילות, ובחלק השני, מחודש תשרי עד חודש אדר הולכים ובאים חודשי הזכר, בהם מתמעט…

3 באוקטובר 2017


חגי תשרי

שמחת תורה לפי האר"י הקדוש

בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, אנו מתקרבים לחג שמחת תורה, שהוא כפי שמבואר בכתבי האר"י הפסגה של חודש תשרי, אחר כל התיקונים שנתקנו בחודש תשרי, עשרת ימי תשובה, ענין רצונות דקבלה שנחדשו אצל עבדי ה', עשר ספירות ועשרה כלים…

24 בספטמבר 2013