ויחי יעקב בארץ מצרים

שלום לכולם,

אנו קוראים בספר הליקוטים מכתבי האר"י, שכתב רבי חיים ויטאל, פרשת ויחי עמוד ק"כ

האזנה נעימה

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed