על שלושה דברים

פרשת בא פודקאסט

ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות

בס”ד מועדים לשמחה, בספר הזהר פרשת בא, מאמר ‘ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות’, שואל רבי יוסי מדוע כותבת התורה ופסח ה’ על הפתח, הרי היה לה לכתוב ופסח ה’ עליכם, אלא שכתבה תורה ופסח ה’ על הפתח כדי לכוון…

8 באפריל 2015


פרשת בא פודקאסט

זהר פרשת בא, מאמר קורבן הפסח

בס”ד מועדים לשמחה, ספר הזהר פרשת בא, מאמר קורבן הפסח מבאר מה היתה העבודה הזרה בה עסקו המצרים במצרים, וכיצד יכול היה קורבן הפסח לבטל אותה באופן עקיף ולא באופן ישיר, ומדוע היו אלה המצרים במצרים אשר בחרו לבטל את העבודה הזרה שלהם…

7 באפריל 2015


פרשת בא פודקאסט

אני ולא שליח

בס”ד מועדים לשמחה, מאמר שכתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל המבאר את הפסוק שאנו אומרים בהגדה של פסח, “אני ולא שליח”, איזו משמעות יש למילים הללו בנפש האדם פנימה, ובמה זוכה האדם המשיג כי ה’ יתברך פועל את כל…

6 באפריל 2015


פרשת בא

זהר פרשת בא, מאמר ויהי בחצי הלילה

בס”ד שלום וברכה לכל בית ישראל, בזהר פרשת בא, מאמר ויהי בחצי הלילה, אות קא שואל רבי יוסי את רבי חייא, שאלה גדולה, מדוע היה מכת בכורות בחצי הלילה, ולא ביום שיגלה לכל פרסום הנס, רבי חייא משיב כי השאלה יפה…

23 בינואר 2015


פרשת בא פודקאסט

זהר פרשת בא, מאמר ויהי היום ויבא גם השטן

בס”ד שלום וברכה לכל בית ישראל, בזהר פרשת בא, (אות ה) פותח רבי אלעזר מאמר חדש, אשר שמו לקוח מספר איוב, “ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם”, כאשר מילת המפתח שבה קושר רבי אלעזר את…

19 בינואר 2015


פרשת בא

מדוע נצטוו ישראל במצרים לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות, ומדוע היה למשמרת לארבעה עשר יום לחודש הזה

במסגרת ההכנות ליציאת מצרים נצטוו ישראל ע”י משה ואהרון לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות. את השה נצטוו ישראל לשמור עד ארבעה עשר לחודש, ואז לשחוט אותו כקורבן פסח, את דמו לתת על המזוזות והמשקוף, ואת בשרו צלי אש נצטוו…

10 באפריל 2014