איך פועל שחרור ארצינו עלינו מצד עבדות ה', מאמר מתוך סדרת הספרים, ה' שמעתי שמעך

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

מאמר ספירת העומר וחג השבועות, המופיע בסדרת הספרים, ה' שמעתי שמעך, נכתב ע"י אחד מתלמידי בעל הסולם, בעיר תל אביב, א' פסח שנת תש"ט (1949). במאמר זה שואל בעל הסולם האם יש הקבלה בין שחרור ארץ ישראל מידי אומות העולם, לבין חירותו הרוחנית של עם ישראל בעבדות ה', והאם באמצעות שחרור ארץ ישראל משליטת האומות, פועל עלינו ה', חירות ממלאך המוות הנקרא רצון לקבל לעצמו בלבד.

התשובה שנותן לנו בעל הסולם היא מעניינת, כדאי להקשיב

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed