אלוה שלהם הוא ישן, על תוכניתו של המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים שבתוכינו

על תוכניתו של המן הרשע הנמצא בכל אחד ואחת מאתנו, להשמיד להרוג ולאבד את כל בחינות היהודים שבתוכינו, מפני שאלוה שלהם יָשֵׁן, כלומר אינו מגולה בדעת, כלומר האלוה הוא נסתר, ולכן זו סיבה טובה מאוד להרוג את כל בחינות היהודים שבנו. וגם על ההקבלה שבין עשרת ימים נוראים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, לימי הפורים, ועל תוכניתם המשותפת של אחשורוש והמן למנוע מכל בחינות היהודים שבנו, לבנות את בית המקדש הפנימי שבתוכינו.

כל זאת ועוד בשיחה שלפנינו

האזנה נעימה לכל ופורים שמח


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed