אלו דברים שאין להם שעור

בס"ד

משנה פאה א

אלו דברים שאין להם שעור. הפאה, והבכורים, והראיון, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא. כבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם.

וזהו גם מה שמדברים אודות הענין ד"ופרצת" - שצריכים לצאת מכל המדידות והחשבונות, אפילו חשבונות כאלו שלפי דעתו הם על-פי שולחן ערוך, שעל ידי זה נעשה ב' הענינים : ביטול במציאות, וכלי להשפעות בלי גבול.

הוא שאמר הפסוק, "מַה־פָּרַ֖צְתָּ עָלֶ֣יךָ פָּ֑רֶץ וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ פָּֽרֶץ" (בראשית לח כט) כי פרץ הוא דור חמישי מאברהם (אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ).

בתמונה שלפנינו רואים עץ שקד. שקד אותיות קדש, אלו דברים שאין להם שיעור, קדושה שהיא השפעה שאין לה גבול

...

תמונה Attribution Some rights reserved by pasotraspaso