בְּרֵאשִׁית

בס"ד

מדוע נאמר על ניסן, "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם, לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה"? ואם כך הוא, מדוע חוגגים אנו, בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ את ראש השנה, הוא זכרון תרועה?

נתבונן מעט בדברים. התורה פותחת במאמר בְּרֵאשִׁית, יש הדורשים כי מאמר בראשית נקרא ב' ראשית, (לומר שתי התחלות) ראשית האחת מכוונת לניסן, "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים: רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם, לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות יב ב), והראשית האחד מכוון לבריאת העולם הוא חודש תשרי, השביעי ממנין ניסן. 

אומר הרמב"ן כי המנין מניסן נאמר לעם ישראל ואילו המנין מתשרי נאמר לכלל האנושות. ואפשר להבין זאת גם בדרך נוספת, ראשון הוא לכם, נאמר לרשות הרבים, הם הנבראים. שהנברא אוהב את אור השמש, כי באביב יום ולילה שווים, ושעות האור הולכות ומתגברות ושעות החשכה מתמעטות, האויר מתחמם והתבואה מבשילה ושעה זו יפה לאדם, שכן הכל נגלה לו והוא נהנה מהבריאה.

ואילו זכרון תרועה הנאמר בתשרי הוא כלפי רשות היחיד, הוא הבורא הנסתר והנעלם, שברוב חכמתו הסתיר את עצמו. רמז לכך אנו מוצאים בביטוי בחדש השביעי, שכן שביעי הוא נוטריקון שבי היא, הנאמר על הנשמה שהיא טבועה בנברא. מצב בו הנשמה נסתרת ופועלת בו, אינו נוח לשכלו ולבו של האדם, שכן זהו מצב פנימי שאין לו כלי מידה ושיעור, שכן הנתונים בהם הוא יכול לשפוט את העולם נעלמים ממנו ומתכנסים לתרדמת חורף (סמלית) המתבטאת בהחשכת נתונים שכליים, שכן דעתו אינה יכולה להכיל ולתפוס עוד את הנעשה סביבו, והחשכת רגשות, שכן הוא חש שאינו יכול להרגיש, וזו שעה יפה לאלוהות כי בשעה שהאנשים ישנים ועפעף אחד מכסה את הלב ועפעף שני מכסה את המחשבות, או אז יכול להופיע חלום. וחלומות שוא ידברו, שוא מלשון חנם. מגיח הבורא מעמקי אינסופיותו ומעניק מתנות חינם בלבוש חלומות.

נמצא כי האות ב' במילה בראשית מצביעה על שני מחוגים: מחוג אחד נחוג בניסן הוא ראש חדשים לגלוי, לנברא,לרשות הרבים, לנגלה לעַיִן. והמחוג האחר, הנחוג בתשרי, והנקרא זכרון תרועה, הוא ראש השנה לנסתר, לבורא, ליחיד, לאַיִן. לכן נחגג הפסח בשעה שמתמלאת הלבנה והכל גלוי. ואילו ראש השנה נחגג בכסוי מוחלט של הלבנה, כאשר הכל נסתר ונעלם. כי הבריאה נבראה יש מאין (מהנעלם) ומעשי האדם הם יש מיש, כלומר נשנים או משניים, בסוד שנה, והבריאה היא עלומה ונעלמה.

האור הבהיר, אות ב' סימן בראשית: ה"ס חדש ניסן ראש חדשים אלא זה בסוד שנה וזה בסוד עולם.

תמונה Frits Ahlefeldt - HikingArtist.com