רְבָבָה, כְּצֶמַח הַשָּׂדֶה נְתַתִּיךְ

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

רבבה כצמח השדה נתתיך

מהו הפסוק שאנו קוראים בהגדה של פסח, רְבָבָה, כְּצֶמַח הַשָּׂדֶה נְתַתִּיךְ (יחזקאל טז ז)

צמח הן אותיות מצח, ורבבה הוא מספר עשרת אלפים, או עשר פעמים אות א'.

כיצד בנויה אות אלף פשוטה? אות א' בנויה מאות ו' נוטה באלכסון ושתי אותיות יוד, אחת פונה ימינה ולמעלה ואחת פונה שמאלה ולמטה, באופן שערך האות אלף כעת (במילוי הואות ו' ושתי אותיות יוד) הוא כ"ו, כשם הויה פשוט,  י-ה-ו-ה.

כאשר נתבונן בשם הויה במילוי אלפין הוא: יוד, הא, ואו, הא, נראה כי הוא שווה ערך לשם מ"ה.

נמצא כל אות א' פשוטה כוללת בתוכה שם הויה במילוי אלפין שהוא מ"ה, באופן כאשר קוראים את הפסוק רבבה כצמח השדה נתתיך, ניתן לקרוא אותו "כ-י' פעמים שם מ"ה היוצא מהמצח.

אור הבהיר, סימן מ"ה היוצא מהמצח:

(ע"ע מ"ה) ונתבאר שם שכל מעלת החסדים האלו הוא משום מציאותם בכתר בבחי' פנים דכתר המכונה מצח, דע"כ כחו יפה להתהפך לאור החכמה עש"ה. וע"כ מוגדרת הויה דאלפין הזאת בשם מ"ה היוצא מהמצח.

לרפואת עמך בית ישראל

תמונה AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Jer Kunz