באמצעות מ"ה הכה הקב"ה את המצרים במצרים, זהר פרשת פנחס

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

תמונה audi_insperation

תמונה audi_insperation

זהר פרשת פנחס אות תשלג מסביר כיצד הכה הקב"ה את המצרים ומצרים וזו לשונו: אמר רעיא מהימנא, כמו הלשון שהיא מקל לכל אנשי הבית (סובב על מה שאמר באות תשכ"ד, ולרדאה לון במקל) כי מייסר אותם בלשונו ודומה עליהם, כאילו מייסר אותם עם מקל, והלשון הוא סוד אות ו' שהיא ז"א שנקרא הויה, והוא מטה שבו עשר אותיות, כי הויה במילוי הוא עשר אותיות, יוד הא ואו הא. ובו הכה הקב"ה על ידו עשר מכות. ומשום שכל המכות היו מצד ה', ה' של שם הויה, על כן רבי עקיבא אומר, מנין שכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצרים במצרים היתה של חמש מכות וכו'. אמור מעתה וכו', ואות ה' (אחרונה משם הויה) עולה (נכפלת) באות י' משם הויה, לחמישים מכות. וה' פעמים חמישים. הן ר"נ, (כלומר מאתים וחמישים מכות) ומשום זה ועל הים לקו ר"נ מכות.

הרחבת הדברים: כאן מסביר רעיא מהימנא הוא משה, הרועה הנאמן, מספר מקבילות, כפי שהמקל יכול להכות מבחינה פיסית, כך יכול הלשון להכות מבחינה נפשית, כי כאשר נאמרות לאדם מילים קשות, הוא מרגיש מוכה מבחינה נפשית.

רעיא מהימנא מסביר, כי מבחינת התכונה, מקל, מטה, פרצוף ז"א ולשון הקודש נמשכים משורש אחד, מאות ו', של שם הויה, אשר ממנה נמשך שם הויה במילוי אלפין יוד, הא, ואו, הא, הכולל עשר אותיות וגימטריה שלו היא אד"ם, או מ"ה. ובאמצעותו, באמצעות שם הויה במילוי אלפין, הפליא הקב"ה את מכותיו במצרים.

ומשום שכל המכות היו מצד ה', ה' (אחרונה) של שם הויה, (כי היא נספרת ביחידות) על כן רבי עקיבא אומר, מנין שכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצרים במצרים היתה של (נכפלת ב)חמש מכות וכו'.

אֱמוֹר מֵעַתָּה: בְּמִצְרַיִם לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכּוֹת, רבי עקיבא לומד, כי כל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצרים במצרים היתה של חמש מכות, מן הפסוק הבא, "שֶׁנֶּאֱמַר: "יְשַׁלַּח בָּם חֲרוֹן אַפּוֹ, עֶבְרָה וָזַעַם וְצָרָה, מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים". א) חרון אפו, ב) עברה, ג) זעם, ד) וצרה, ה) משלחת מלאכי רעים, חמש מכות אשר נמשכות מאות ה' אחרונה של שם הויה, וכאשר נכפיל אלו חמש המכות בי' משם הויה, שהיא עשר, נקבל חמישים מכות שלקו במצרים, אך יציאת מצרים לא נשלמת עד לקריעת ים סוף, הווא ים החכמה, לכן מכפיל רבי עקיבא החמישים מכות שלקו במצרים בה' ראשונה משם הויה, הנמשכת מספירת בינה, ומקבל מאתים וחמישים מכות שלקו על ים החכמה.

נמצא, ה' מכות שלקו במצרים הם כנגד ה' אחרונה משם הויה, אותה הכפיל רבי עקיבא בי' משם הויה, שהיא עשר, וקבל חמישים מכות שלקו במצרים, ואת אלו החמישים הכפיל בה' ראשונה של שם הויה, וקבל מאתים וחמישים שלקו על ים החכמה, ואז נבקע הים, בסוד רחמים שלום וקו אמצעי שהוא ו' משם הויה, איתו פתחנו את המאמר.

פסח כשר ושמח