מהו שנאמר בברכת אבות, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, זהר פרשת פקודי

שלום וברכה לכולם,

ברכת אבות

מהו שכתוב בברכת אבות אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל? מסביר זהר פקודי אות תתא כך: ובגין דאתברכא וכו׳: ומשום שהמלכות נתברכה מכל אחד מהם מן חג״ת דז״א, צריכים להזכירה על כל אחד ואחד, דהיינו אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב, שמזכירים השם, אלקי, שהוא מלכות על כל אחד ואחד מן האבות. ואחר כך מתאספים כולם בחבור אחד, ומתעטרים עמה, דהיינו האל הגדול הגבור והנורא, הרי כולם יחד להעלותה למעלה, לחג״ת, אשר האל הוא מלכות, הגדול הוא חסד, הגבור הוא גבורה, והנורא הוא ת״ת. והשם האל, שהוא מלכות, נאמר להעלותה אל כל חג״ת יחד, מתחילה, באלקי אברהם וכו', היתה מקבלת מהם מלמעלה למטה, מחג״ת אל המלכות, ועתה, בהאל הגדול וכו', היא נכללת בהם ממטה למעלה, לכלול אותם עמה, כי כיון שאמר, האל הגדול הגבור והנורא, הרי כולם נכללים בה, ואז היא עולה עם החג״ת לבינה, ואז, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל. אשר אל עליון, הוא קו ימין דבינה, והוא גומל חסדים טובים לקו שמאל דבינה, וקונה הכל, הוא קו אמצעי דבינה, הקונה ב׳ הקוין יחד. שזהו כלל הכל. כי כל המוחין וכל המדרגות יוצאים מג' קוים אלו שבבינה.

הרחבת הדברים: ומשום שהמלכות נתברכה מכל אחד מהם מן חג״ת דז״א, כלומר משלושת הקווים, שהם חסד, גבורה ותפארת דזעיר אנפין, צריכים להזכיר את המלכות על כל אחד ואחד מהאבות, דהיינו אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב, למשל, כאשר מזכירים אלקי אברהם, הכוונה היא שהמלכות נתברכה בחסד, כאשר מזכירים אלקי יצחק הכוונה היא כי המלכות נתברכה בגבורה, וכאשר מזכירים אלקי יעקב, המלכות נתברכה בתפארת. כוון הברכה מלמעלה למטה, כאשר מילת אלקי שהיא הכלי מקדימה לאור.

ואחר כך מתאספים כולם בחבור אחד, ומתעטרים עמה, דהיינו האל הגדול הגבור והנורא, הרי כולם יחד להעלותה למעלה, לחג״ת, אשר האל הוא מלכות, הגדול הוא חסד, הגבור הוא גבורה, והנורא הוא ת״ת. והשם האל, שהוא מלכות, נאמר להעלותה אל כל חג״ת יחד, מתחילה, באלקי אברהם וכו', היתה מקבלת מהם מלמעלה למטה, מחג״ת אל המלכות, בפרטות, כל ספירה לחוד, ועתה, בהאל הגדול וכו', היא נכללת בהם ממטה למעלה, בקשר אחד, לכלול אותם עמה, כי כיון שאמר, האל הגדול הגבור והנורא, (שלושה תארים ברצף, כאשר לפניהם מופיעה מילת האל, שהיא מלכות) הרי כולם נכללים בה, ואז היא עולה עם החג״ת לבינה, ואז אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל. אשר אל עליון, הוא קו ימין דבינה, והוא גומל חסדים טובים לקו שמאל דבינה, וקונה הכל, הוא קו אמצעי דבינה, הקונה ב׳ הקוין יחד. שזהו כלל הכל. כי כל המוחין וכל המדרגות יוצאים מג' קוים אלו שבבינה.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה