בתו של כורה הפחם והצווי ואהבת לרעך כמוך אני ה'

"לעולם, אל תכה אותה"

"אל תכה אותה"

הסרט, "בתו של כורה הפחם", מספר את סיפורה של משפחה החיה בתנאי עוני קשים, המתגוררת במקום שכוח, בקרבת מכרות פחם, ומתפרנסת מכריית פחם.

לורטה היא אחת משמונת ילדיו של כורה הפחם, היא בת ארבע עשרה ומאוהבת באיש, ורוצה להתחתן איתו. המשפחה אינה מקבלת באהדה רבה את הרעיון, אך מסכימה לו, בלית ברירה, ובהקלה מסויימת, מאחר ולאבי המשפחה יהיה מעתה ואילך פה אחד פחות להאכיל.

לפני שהזוג, עוזב את ביתו של כורה הפחם, כדי לפתוח בחיים חדשים, בעומדם ליד דלת הכניסה, מנופפים לשלום לכולם ומחייכים, כאשר באויר נשאות ברכות האחים הנשארים בבית ואיחוליהם, אומר כורה הפחם, אביה של לורטה, לחתן המיועד, "בקשה אחת יש לי אליך, אל תכה אותה".

לא חופה, לא קידושין, ואפילו לא כתובה, רק בקשה אחת, "אל תכה אותה".

מה משמעות המשפט בפנימיות, כלומר בנפש האדם פנימה? חזק נקרא הרצון להשפיע, וחלש נקרא הרצון לקבל, כאשר אומר כורה הפחם לחתנו המיועד, "אל תכה אותה", הכוונה היא אל תכה את ההיבט החלש שבך, כי דווקא החולשה שבך מראה לך את הטעון שיפור ותיקון, לכן "אל תכה אותה", אל תכה את החולשה שבך, כי תראה לך היכן אתה יכול לצמוח.

והוא שאמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, כי כלל כולל את כל הפרטים שבו, ובזמן שאדם אוהב את חולשותיו, הוא יודע כי בורא עולם מסתתר מאחריהן, ומראה לו באמצעותן, באיזה אופן הוא צריך לגדול ולהתפתח.

כל טוב הצלחה וברכה