האשה הכושית אשר לקח, מדוע יכול רק משה שבאדם, לקחת אשה כושית, לאשה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בפרשת בהעלותך מדברת מרים ואהרן באשה הכושית אשר לקח משה. מהי אישה כושית בנפש האדם פנימה, ומדוע יכול רק משה שבאדם לקחת אותה ולעבוד איתה באמונה מעל הדעת, כל זאת ועוד, במאמר שלפנינו, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, המופיע בכרך ב', מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום.

שבת שלום לכולם


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed