והאיש משה ענו, מאמר לפרשת בהעלותך, פרי חכם על התורה, מאת בעל הסולם

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר שכתב בעל הסולם זצ"ל, המופיע בקובץ פרי חכם על התורה, מבאר הרב, מדוע החלו ידי משה מרתתין, כאשר כתב את הפסוק, והאיש משה ענו מאד מכל האדם, כיצד הזדעזעו האותיות ונפלה טיפת דיו מן הקולמוס, שמי שמוצא אותה מעובדי ה', בין איש או אישה, עבד או שפחה, זוכה לגילוי רעיא מהימנא עליו השלום ומוסר לו סוד של בחינת מ"ה, שהוא מידת העניוות האמיתית.

האזנה נעימה לכולם


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed