ההבדל בין גולה לגאולה הוא באלף

בס"ד

מועדים לשמחה,

כותב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל כי הרגשת הגלות והניתוק של אדם מבורא עולם, היא תנאי הכרחי לגאולה, כי מטרם שהאדם את עצמו בגלות, אין הוא יכול לבקש גאולה, וכי כל ההפרש בין אותיות גלות לגאולה הוא באות א', כי רק ע"י המשכת אלופו של עולם בתוך הגלות, תבוא גאולה, כלומר ברגע שאדם מיחס את הרגשת הגלות והניתוק שיש לו מכל העולם, אל בורא עולם, שהוא גורם לו הרגש הניתוק, זו למעשה הגאולה. ומטרם שמרגיש את הניתוק, לא יוכל להרגיש את החיבור.

האזנה נעימה לכל

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed