ההתקרבות לבורא עולם זוהי המשימה הפנטסטית שעומדת בפני האדם

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

להתקרב אל האלוקות, תמונה OliBac

להתקרב אל האלוקות, תמונה OliBac

ההתקרבות לבורא עולם זוהי המשימה הפנטסטית שעומדת בפני האדם. כל אדם חושב על חייו, מטרות, פסגות שאליהן הוא צריך להעפיל, כל אדם רוצה שהחיים שלו יהיו מעניינים, דרמאטים, מרגשים, בשביל זה אנחנו חיים. ובני האדם מחפשים ריגושים בכל מיני כיוונים שונים. היהדות חושבת שהתענוג, הריגוש, ההנאה הגדולה ביותר שיכול האדם לחוות בחייו, היא א) היחסים שבין אדם לאדם. כשאדם מסוגל להגיע ליחסים של אהבה אמיתית עם האדם האחר, משיג האדם ריגוש, התפעלות, הנאה, ב) אם מסוגל האדם להשיג קשר עם בורא כל היקום, שזה נראה ממש כנס בלתי אפשרי, וודאי תסכימו איתי שזה הריגוש הגדול ביותר.

לא מדובר על קיום מכני של התורה והמצוות, כפי שנזדמן לנו פעמים רבות, לומדים תורה, מקיימים את המצוות אבל זהו מכניזם יבש, בלי קשר עם הבורא, מקיימים, ההלכה אומרת לקיים, מקיימים, אבל זה באמת לא נעים, לא מרגש, לא מענין, צריכים לעשות את זה גם כך, אבל צריכים להגיע ליותר מזה. היהדות מבקשת מן האדם להגיע למצב מוכשר כל כך עד שיוכל ממש לקיים קשר עם בורא עולם.

תציירו לעצמכם ותדמינו לעצמכם את המצב הזה וודאי תסכימו איתי שלא יכולה להיות יותר התרגשות והנאה יותר מאשר במצב הזה. לכן היהדות מדברת על תשובה, הנשמה של כל אדם, שלךָ ושלךְ, הן חלק אלוה ממעל. תחשבו על זה, הנשמה שלי היתה פעם, במצב מסויים, בשלב מסוים, חלק מן האלוקות, עניין פנטסטי, אלא שעל ידי שהבורא הטביע את הנשמה בטבע של רצון לקבל הנאה ותענוג, ע"י כך נפרדה הנשמה מן הבורא, כי במציאות האלוקית אין רצון לקבל הנאה ותענוג, אלא רק רצון לתת, ורק רצון להשפיע. ובזה נפרד האור האלוקי המכונה נשמה, מן כללות האלוקות, מחמת הטבע הזה.

מהי תשובה לפי הזה"ק?

הווה אומר, המושג תשובה, אומר הזה"ק תשוב הא לגבי ואו. בשם הויה י-ה-ו-ה, יש ד' אותיות המרמזות ד' הספירות האלוקיות, חכמה, חכמת האלוקות, בינה, תפארת ומלכות, תפארת זהו היופי האלוקי, מלכות זוהי מלכותו של הבורא, מלכות שמים, שאנו צריכים לקבל על עצמינו, ההא האחרונה, היא מדרגה, שכוללת את כללות נשמות ישראל והיא גם נקראת בשם השכינה הקדושה, כי בתוך המצב הזה, בתוך הכלי הזה, צריך להתגלות הבורא, לכן אומר הזה"ק, תשוה הא לגבי ואו, ההא האחרונה, של שם הויה צריכה לחזור ולהתחבר עם ה-ו'. שהוא בחינת קודשא בריך הוא, תפארת, היופי האלוקי.

איך יכולים אנו לעשות זאת? ע"י ביטול מה שהפריד את הנשמה מן הבורא, האם נוכל לבטל את הטבע של הרצון לקבל הנאה ותענוג שיש בנו? לא נוכל ממש לבטל, זה בלתי אפשרי, כי זאת מהות הנברא, וזה מה שמפריד את הנברא מן הבורא, אנחנו לא רוצים לבטל לגמרי את הנברא, אבל הנברא צריך לרכוש את הטבע האלוקי, של רצון להשפיע ואהבת הזולת, ולגרום לכך שהטבע של הרצון להשפיע ירכב וישלוט על הטבע של הרצון לקבל. ולפי שיעור ההתדקמות של האדם בענין הזה, כךיוכל האדם, להתקרב לבורא.

ההתקרבות היא לא במובן פיסי, כי מלוא כל הארץ כבודו, הבורא יתברך נמצא בכל המציאות כולה, בכל המציאות, היכן שלא נביט מלובש אור האלוקות, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, תסתכלו מסביב, מי מפעיל את האנשים שעל ידכם, זה הבורא, מי מפעיל את הציפורים, את החיות, את הצומח, זה רק אור אלוקות שמחייה את המציאות, ונותן לה את האפשרות להתפתח, הניתוק שלנו מן הבורא, הוא לא עניין פיסי בכלל, רק ענין מנטלי, עניין ערכי, כל זמן שהטבע של הרצון לקבל שולט בנו, ואנו חיים בשביל עצמינו, בשביל לקבל, בשביל לספק את עצמינו, כאשר האהבה העצמית שולטת בנו, אז אנו הפוכים מן הבורא, ומימלא רחוקים, לא נוכל להרגיש אותו, לא נוכל ליצור מגע איתו, אבל אם יגלה האדם את המקור שלו, את הנשמה האלוקית שבו, שטבעה הפוך טבעה רצון לתת, טבעה אהבת הזולת, וישליט את אהבת הזולת על אהבת עצמו, אז יוכל להתקרב ולהרגיש את האלוקות, וזו נקראת תשובה.

תשובה חיצונית ותשובה פנימית

המושג של תשובה מתחלק לב' חלקים, התשובה שבדרך כלל מדוברת היא תשובה מעשית, אם לא קיימת עד עכשיו מצוות, תתחיל לקיים, אם עשית מה שאסור לעשות, תפסיק, תתחרט על מה שעשית, תקבל על עצמך לא לעשות כך בעתיד, זוהי תשובה מבחינה מעשית, אבל אנו מדברים על שלב פנימי של תשובה, לא השלב החיצוני המעשי בלבד, אלא גם השלב הפנימי, שינוי המנטליות, שינוי מערכת העדיפויות הפנימיות של האדם, התשובה הזאת, היא הרבה יותר קשה. התשובה הזאת, שייכת לכולנו, לא רק לאנשים שלא שמרו תורה ומצוות, אלא גם, לאנשים שנולדו בבתים דתיים, חרדים, ושומרים תורה ומצוות משחר ילדותם, אבל את התשובה הזאת, כולנו צריכים לעשות, כי כולנו רחוקים מהקב"ה במובן הערכי שעליו דברתי.

התשובה הפנימית מתחלקת לשני סוגים, תשובה מיראה, ותשובה מאהבה, בכל ענין בחיינו יש שלילי וחיובי, כוח המושך וכוח הדוחף, זכור ושמור, בכל דבר יש שני צדדים, היממה מורכבת מיום ולילה, לכן גם התשובה מתחלקת לשני סוגים. תשובה מיראה שהיא החלק השלילי, נקרא לזה החלק הדוחף, ותשובה מאהבה שהיא החלק החיובי שהיא החלק המושך. צריכים פחד, הפחד הוא כוח דוחף (פחד אותיות דחף), וצריכים אהבה, אהבה היא כוח מושך.

המשך השיעור של הרב גוטליב ברשת מורשת כאן

כל טוב הצלחה וברכה