כיצד מלביש שם הויה לברכת כהנים?

בס"ד

"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמֶרְךָ. יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֵּךָּ. יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיַשֵּׂם לְךָ שָׁלוֹם. וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם"

"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמֶרְךָ"

שלום וברכה לכל בית ישראל,

בברכות השחר, מופיעה ברכת התורה, אשר נחתמת בברכת כהנים, וזו לשונה:

"וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל אהרן ואל-בניו לאמר, כה תברכו את-בני ישראל, אמור להם:

יברכך ה', וישמרך:

יאר ה' פניו אליך, ויחונך:

ישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום:

ושמו את-שמי על-בני ישראל, ואני אברכם":

הנה ידוע כי שם ה' מורכב מארבע אותיות: י-ה-ו-ה, אות י' משם הויה כנגד ספירת חכמה, אות הא ראשונה כנגד ספירת בינה, אות ו' משם הויה כנגד ספירת תפארת, ואות הא אחרונה כנגד ספירת מלכות.

כל מה שקיים בעולם מורכב משם הויה, גם ברכת כוהנים, בואו נראה כיצד. ברכת כוהנים מורכבת מארבעה משפטים, כל אחד מהם כנגד אות משם הויה כאמור.

ברכת כהנים                                        שם הויה                                      הנהגת הספירות

יברכך ה' וישמרך                                    אות י'                                              חכמה

יאר ה' פניו אליך ויחונך                            אות הא ראשונה                                  בינה

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום                אות ו'                                               תפארת

ושמו את-שמי על-בני ישראל, ואני אברכם   אות הא אחרונה                                  מלכות

שלושת המשפטים הראשונים של ברכת כוהנים מסמלים את עבודת השם בג' קווים, יברכך ה' וישמרך כנגד קו ימין, שהוא חסד, או אברהם, יאר ה' פניו אליך ויחונך כנגד קו שמאל, הוא גבורה, או יצחק, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום הוא כנגד קו אמצעי, הוא תפארת, או יעקב, כי שלום כלול משני יסודות הפוכים המשמשים יחדיו בשלמות.

כעת המשפט הרביעי הוא כנגד אות הא אחרונה משם הויה, כנגד ספירת מלכות, והיא בעצם הכלי הנושא לברכת ה'. נמצא כי ה' נותן את אותיות שמו להלבשת הברכה, וה' הוא גם זה אשר מברך את בני ישראל, המלובשים באותיות שמו. נמצא הברוך הוא נותן הן את הכלים שהם אותיות שמו, והן את האורות שהם בחינת הברכות המלובשות בהן.

כל טוב הצלחה וברכה