וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי, אֵת אֲשֶׁר-תִּשְׁלַח עִמִּי, פרשת כי תשא לפי הקבלה והחסידות

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

 "וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי, אֵת אֲשֶׁר-תִּשְׁלַח עִמִּי"

"וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי, אֵת אֲשֶׁר-תִּשְׁלַח עִמִּי"

פרשת השבוע פרשת כי תשא פרק לג פסוק יב  "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-יְהוָה, רְאֵה אַתָּה אֹמֵר אֵלַי הַעַל אֶת-הָעָם הַזֶּה", צריך להעלות את עם ישראל, "וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי, אֵת אֲשֶׁר-תִּשְׁלַח עִמִּי, וְאַתָּה אָמַרְתָּ יְדַעְתִּיךָ בְשֵׁם, וְגַם-מָצָאתָ חֵן בְּעֵינָי", זאת אומרת יש כאן פרוייקט, משימה, להעלות את עם ישראל, כל אחד ואחד צריך להעלות את בחינת ישראל שיש בו, וצריך עזרה, ובלי עזרה כתוב, כי עם קשה עורף, אז משה רבינו שואל את הקב"ה, אתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, מי יעזור לי להעלות את העם הזה. מצד הפשט הכוונה להעלות אותם לארץ ישראל, אבל כשמדברים מבחינה רוחנית, אז כל אחד ואחד צריך להעלות את הבחינת ישראל שבו, את הנשמה שיש בו שהיא נסתרת, שהיא נעלמת, צריך להעלות אותה למעלה, כי ככה מה ששולט בנו, בחינת אומות העולם ולא ישראל, אנחנו מחפשים להנות מן החיים מן הבוקר עד הערב, זה מה שמעניין אותנו להנות כמו חיות ובהמות, אבל בחינת ישראל, היא בחינת הנשמה שבאדם, האמונה בבורא, הרצון להשפיע, הרצון להיטיב, אז את הנשמה צריך להעלות למעלה, היא נעלמת, משה רבינו שואל, מי אתה שולח איתי, "וְאַתָּה אָמַרְתָּ יְדַעְתִּיךָ בְשֵׁם, וְגַם-מָצָאתָ חֵן בְּעֵינָי", מה פרוש ידעתיך בשם, רש"י אומר פה ככה, הרי כתוב הנה אנכי שולח מלאך, אז מה פרוש מה שמשה רבינו אומר, "וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי, אֵת אֲשֶׁר-תִּשְׁלַח עִמִּי", נשלח איתך מלאך שיוכל לעזור לך, אין זו הודעה שאני חפץ בה, אין זו הודעה, זה לא הודעה בשבילי, שאין אני חפץ בהודעה כזאת, מדוע? מה נקרא מלאך? שליח, אומר משה רבינו בשביל להעלות את עם ישראל, בכדי שעם ישראל ישלוט באדם, בכדי שהאידאולוגיה הישראלית תשלוט בעם ישראל, אז אני צריך אותך את הקב"ה ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא מלאך, ואתה אמרת ידעתיך בשם, הכרתיך משאר בני האדם, בשם מה זה, שם זה חשיבות, מצד פנימיות התורה אומר רבינו בעל הסולם, מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, זאת אומרת שם, מורה על השגה, מי הוא זה אשר משיג השגות, הכלי, הכלי שבאדם הוא זה שמשיג את התענוג, את האור.

אז הוא נותן שמות לפי מה שהוא משיג, אם הקב"ה אומר ידעתיך בשם, פירושו של דבר שהקב"ה אומר, אני מתלבש בכלי שלך, ענין של ידיעה מראה על דבקות כפי שכתוב, והאדם ידע את חוה, אז אם כן המושג ידעתיך בשם, אני דבוק ומחובר איתך בשם, מה זה שֵׁם, שם זה הכלי, הכלי נותן שמות לאור העליון לפי השגתו, אז אומר משה רבינו, אם אתה אמרת ידעתיך בשם, כלומר שאתה מחובר איתי בחיבור גדול, וגם מה עוד אמרת, גם מצאת חן בעיני, שאני משה רבינו, מוצא חן בעיניך הקב"ה, אז אם כן, אני צריך שאתה תעזור לי להעלות את עם ישראל, ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודעיני נא את דרכך ואדעך, אני רוצה שאתה תודיע לי את הדרכים שאתה מנהיג את העולם, "לְמַעַן אֶמְצָא-חֵן בְּעֵינֶיךָ; וּרְאֵה, כִּי עַמְּךָ הַגּוֹי הַזֶּה". זאת אומרת למה אני צריך שתודיע לי את דרכך? ולמה אני צריך קרבה כל כך גדולה אליך, למה אני צריך מציאת חן בעינך? שכל זה מראה שהשם יתברך משפיע את הודעת אלוקותו למשה רבינו, למה אני צריך את כל זה? וראה כי עמך הגוי הזה, תביט ותראה שעמך הגוי הזה צריך ישועה, וזזה נכון גם מבחינה חיצונית, גם מבחינה פנימית על עם ישראל שבכל אחד, ועל עם ישראל בכללו, כולנו צריכים ישועה גדולה וצריכים שיאיר לנו אור השם, שייתן לנו כוח להאמין בו, וללכת בדרך ההשפעה, להתבטל אליו.

אומרים חז"ל יש שתי דרכים דרך תורה, ודרך יסורים, אם אנחנו הולכים בדרך התורה, ודרך התורה אנחנו משתדלים להדבק באור העליון ולהשתנות, אז טוב, מעסק התורה צריכים אנו להמשיך אור אלוקי צריכים להמשיך אמונה, וצריכים להמשיך את הכוחות לבטל את עצמינו, בפני אלקים ואדם, אז אם זה קורה טוב, ואם לא, אני מעמיד עליכם מלך כהמן, ייסורים, הקב"ה שולח ייסורים לאדם, שולח ייסורים לעם ישראל ויש כל מיני סוגים של ייסורים, יש ייסורים פרטיים לאדם, מחלות, מחלות גוף מחלות נפש, כל זה בא מאת ה' יתברך, זה לא במקרה, בכדי שאדם ידע שהוא צריך לחבר את עצמו להשם, שהוא לא יכול לבד, ככה אדם חושב שהוא מסוגל כל אחד מרגיש את עצמו, חזק ומסוגל הקב"ה רוצה רק להודיע לאדם את האמת, שאתה כלום.

והכל זה רק הבורא, ואתה צריך להכנע לבורא, לבטל את עצמך לבורא, וללכת בדרכי התורה והמצוות,  יש כל מיני מצוקות לאדם, הכל בכדי לקרבו להשם. ויש את המצוקות הלאומיות, יש את הבעיות הבטחוניות, יש בעיות בארץ, אויבים מבית ומחוץ יש לנו. אני מעמיד עליכם מלך כהמן. מה זה המן, המן היה בפרס, פרס זה איראן, אז יש לנו המן באיראן ששוקד מאוד לייצר פצצות אטומיות, ומודיע קבל עם ועדה שאת היישות הציונית צריך להשמיד ולמחוק אותה מעל פני האדמה, כי היא מהווה בעייה גלובלית,  לכל האזור. מי מביא את הבעיות האלה, הקב"ה, זה לא צומח לבד, זה לא במקרה, כל הסכסוך הישראלי-ערבי זה לא במקרה, הכל בא מאת ה', כדי שהאדם ידע שהוא צריך את הבורא, שהוא חייב ללכת בדרכי הבורא.

המשך שיעור שמע פרשת כי תשא בדרך הקבלה והחסידות מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

...

תמונה  A Guy Taking Pictures