בשיעור ידיעת ה' שבו, זוכה לסור מרע ועשה טוב, פרשת מסעי לפי הקבלה והחסידות

בשיעור ידיעת ה' שבו, זוכה לסור מרע ועשה טוב,

בשיעור ידיעת ה' שבו, זוכה לסור מרע ועשה טוב,

פרשת השבוע פרשת מסעי, אנו אוחזים בסוף פרשת מסעי פרק לה, פסוק ל' מדברים פה על גואל הדם. "כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח". זאת אומרת, התורה אומרת שאחד רוצה לרצוח את הרוצח אז מותר לו לעשות את זה רק על פי עדים, ועד אחד לא יענה בנפש למות, רק שני עדים שיהיו,  העדים צריכים להעיד, שהרוצח רצח במזיד, ושהיתרו בו מקודם וכו', זה נוגע לכלל הידוע "על פי שניים עדים יקום דבר", לא יומת על פי עד אחד, מה השורש הרוחני של הענין הזה שדווקא על פי שני עדים יקום דבר ולא עד אחד, למה עד אחד לא נאמן, התשובה היא כזאת, עד בהפוך אותיות דע, לשון ידיעה, אנחנו קובעים את המהלכים שלנו, בתורה ובמצוות על פי ידיעת ה' שאנו זוכים לה. לפי גודל ידיעת ה' שאנו זוכים, כך יכולת של סור מרע שלנו, ושל עשה טוב.

ידיעת ה' היא צריכה להאיר בבחינת קו אמצעי, קו אמצעי המשמעות שיש שני קווים ימין ושמאל, ואז מתוך השקלול של שני הקווים זה בזה, יוצא הקו האמצעי, וזאת הסיבה שעל פי שניים עדים יומת המת, אי אפשר להמית את הרצון לקבל שנקרא מת, רק אם ממשיכים ידיעת אלוקות, אבל בבחינת שניים עדים, הידיעה צריכה להיות בבחינת שניים, ימין, שזה כלים דהשפעה, בחינת חסדים, ושמאל בחינת כלים דקבלה, בחינת חכמה, ואז מהשקלול של שניהם מגיעים לידיעה אמיתית, לידיעה טובה, לידיעה נכונה, ויכולים לפעול, אבל אם יש רק עד אחד, זאת אומרת שאור ה', שידיעת ה', מאירה רק בקו אחד, קו אחד, זה לא ראוי בשביל התחתונים, קו אחד היה מאיר בעולמות הקדומים, מה שלא נוגעים לנשמות, שהאור שמה הוא יותר מידי גדול, הוא לא מתאים לתפיסת והשגת הנשמות, ומימלא הנשמות לא יכולות לפעול איתו את הפעולות של סור מרע  ועשה טוב, שצריכות לפעול בתוך עצמם.

המשך שיעור שמע לפרשת מסעי בדרך הקבלה והחסידות מאת הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

שבת שלום

...

תמונה Ionics