וַיַּעַשׂ, אֵת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת, וְאֵת, כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת--בְּמַרְאֹת, הַצֹּבְאֹת, אֲשֶׁר צָבְאוּ, פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד

בס"ד

439px-Romano-Celtic_mirror_(Desborough)

"וַיַּעַשׂ, אֵת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת, וְאֵת, כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת--בְּמַרְאֹת, הַצֹּבְאֹת, אֲשֶׁר צָבְאוּ, פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד". מה מראות הצובאות, מסביר רש"י : בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע, אז הוא לא רצה אותם, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים.

לכן זה נקרא המראות הצובאות, ומספר לנו כאן רש"י את הסיפור, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, כל אחת כאילו היתה אומרת אני יותר יפה ממך וממך וממך, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה, ומתעברות ויולדות שם, אז זה נקרא המראות הצובאות, הקב"ה מחשיב את זה למעשה חסד, למעשה חיובי, מדוע? מפני שהמצב היה איום ונורא והבעלים היו ממוטטים ובכל זאת, חשבו אותן נשים להמשיך את עם ישראל ולהעמיד תולדות למרות המצב הקשה.

בשביל לעשות כזה דבר אפילו בפשט בגשמיות צריך אמונה גדולה בה' יתברך ודבקות בה' יתברך, איך לתת קצת ביטוי לדברים האלו מבחינה פנימית? מבחינה פנימית אז צריך ללמוד את הכל באדם אחד, אישה זה מרמז על בחינת הנקבה שבאדם, על הרצון לקבל, וכל אחת אומרת כלפי השנייה, אני יותר נאה ממך, מה הפשט? שיש באדם הרבה רצונות דקבלה, אז כמו הרבה נשים, וכל אחת אומרת, אני יותר נאה, זאת אומרת אני יכולה לעשות יותר לשם שמים מאשר את עושה, זאת אומרת אני יכולה להרכיב מסך ואור חוזר יותר ממה שאת יכולה לעשות.

וענין מסך פירושו של דבר שאדם מעכב את עצמו מלקבל, ועניין של אור חוזר הפשט, שאדם מרכיב על הרצון לקבל, רצון להשפיע, ואז מעוררת את התאווה אצל הבעל, מי זה הבעל? זה הקב"ה, זאת אומרת בזמן שהאדם מתאמץ לשלוט על הרצון לקבל שלו ולהרכיב מסך ואור חוזר על הרצון לקבל, שאז זה נקרא שהאישה היא נהיית אשת חיל, אישה נאה, אז כביכול הקב"ה מקבל תאווה, מאיר לאדם, מזדקק אליו ומתחבר אליו. כך אפשר להסביר את הדברים מבחינה פנימית.

מתוך שיעור פרשת ויקהל תשע"א הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א (חלקו השלישי של השיעור)