ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש (פרקי אבות ב' ה')

מהו שאמרה המשנה ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש?

ויש לפרש זה על דרך העבודה, בזמן שהאדם התחיל בעבודה, שאז מתחילים בעל מנת לקבל שכר, והוא עבודה שלא שלמה, אז הוא רואה בתוכו כי אין אנשים המוכנים לעבוד ללא שכר, אלא כל השאיפות שיש בליבו, אינם אלא כמו בהמות, שיותר מתועלת עצמם אינם יודעים, ואז הוא רואה את האמת שאין בו אנשים הרוצים לעבוד את ה', ראית האמת הזאת נותנת לאדם חומר דלק לעבוד את ה', שהיא בבחינת השתדלות להיות איש, ולא בהמה. וזה פירוש ובמקום שאין אנשים (בתוכו פנימה) השתדל (להתגבר) להיות איש.

הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. מאמר י"א תנש"א

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש, תמונה ערן פינקל

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש, תמונה ערן פינקל