"ועשיתם אותם" - כאילו אתם עשיתם אותי, מאמר מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, פרשת בחוקותי

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, פרשת בחוקותי, כרך ב', מאמר רפד, שנכתב על יסוד אות י"ח בזהר פרשת בחוקותי, מסביר הרב, מדוע השתמשה התורה בשלושה פעלים בפסוק, "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמורו, ועשיתם אותם", ולא הסתפקה בשניים, תלכו, תשמורו, וגם מסביר מדוע מי ששומר את מצוות התורה והולך בחוקותיו, הוא כאילו עושה את הקב"ה למעלה, והאם ייתכן כי האדם עושה את הקב"ה?

כל זאת ועוד במהדורת השמע הבאה

האזנה נעימה לכל

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed