זהר פרשת בהר, מאמר צדקה תציל ממות

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

זהר פרשת בהר, מאמר צדקה תציל ממות, אות נח ואילך פורש בפנינו את סיפורם של רבי חייא, רבי יוסי, ב' אנשים אשר הם פוגשים בהם, כאשר הם מגיעים אל הר אחד, ואיש עני, רעב, נבוך במדבר. יחד יוצרים כל החמישה פרצוף רוחני אחד. איך מופעל אותו פרצוף הרוחני, נשמע מאותו עני המבקש מהם פת לחם, וגם נשמע מה קורה לאותו אחד אשר נתן לעני מפתו, ומה חושבים על כך רבי חייא ורבי יוסי, מדוע הם אינם מתערבים בסיפור, ורק מתבוננים בו, ומדוע מסוגל האפעה הבא מלמטה להרוג נחש המגיע מלמעלה, ובכך להציל אדם הנם שנתו תחת עץ החיים.

כל זאת ועוד במהדורת השמע הבאה, האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed