זהר אמור, מאמר ספירת העומר וחג השבועות

בס"ד

שלום וברכה,

זהר פרשת אמור, מאמר ספירת העומר וחג השבועות, מבאר מדוע מצווים ישראל להביא כמנחה ראשונה מנחת שעורים, למרות שהוא מאכל בהמה. מדוע עצם הנפת המנחה, ממטה למעלה, כבר מקרבת אותנו אל בורא עולם, באמצעות תיקון קו אמצעי, הנקרא שלום, ומדוע מסביר הקב"ה לישראל כי כנגד הלחם שהוא ממטיר מן שמים, הם צריכים להקריב לפניו מנחת שעורים. כל זאת ועוד, באות קמו זהר פרשת אמור.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed