זאת תהיה תורת המצורע

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

פרשת השבוע היא פרשת מצורע, עליה כתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל מאמר, בו הוא מבאר מהו מצורע בפנימיות האדם. רמז, מצורע הוא נוטריקון מוצא-רע, כלומר מצורע הוא מצב פנימי בו כאשר אדם מסתכל על הבריאה, ועל הבורא המלובש בה, וכל מה שהוא מוצא בה, הוא אך ורק רע. נמצא, אומר הרבי, כי עבודת האדם היא לא מה שחושבים העולם, שהיא לא לספר לשון הרע בין אדם לחברו, אלא לא להוציא שם רע לבורא יתברך שמו, וזו עבודה גדולה מאוד, כי שורשה הוא בחטא הנחש הקדמוני שלימד לשון הרע על הבורא. כי הבורא אמר לאדם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ואילו הנחש הקדמון שכנע אותם לאכול ממנו.

גם נשמע איך מטהרים מצורע, הוא אדם שנגוע בלשון הרע, בפנימיות, ומדוע ביום טהרתו הוא מובא אל הכהן. מהו יום ברוחניות, מהו כהן ברוחניות, ומהי טהרה ברוחניות.

כל זאת ועוד במהדורת השמע הבאה, כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed