זהר ויגש מאמר למה הרעות

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בזהר פרשת ויגש יספר מאמר למה הרעות, כי שניים הטיחו דברים בפני ה', הם משה ואליהו. משה שאל למה הרעות לעם הזה, ואליהו שאל, "הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה". המאמר מספר כי לא שהקב"ה פועל רעה, חס ושלום, אלא שהוא נותן רשות לרע לשלוט. כמו כן ישאל רבי חייא איך ייתכן כי צדיק כאליהו שגזר על השמים שלא יהיה טל ומטר, והקב"ה קיים מאמרו, בורח מפני איזבל המבקשת להמיתו, וכן, מהו פירוש הפסוק וילך אליהו אל נפשו, מהי נפשו של אליהו בפנימיות, מדוע הוא הולך אל נפשו, ומדוע כותב ספר מלכים וירא אליהו, מה ראה אליהו בחכמה העליונה.

כל זאת ועוד במאמר הזהר שנשמע, האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed