והעתודים העולים על הצאן

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר הבא שנשמע שכתב תלמידו של בעל הסולם, רבי משה ברוך למברגר זצ"ל, המופיע בסדרת הספרים, ה' שמעתי שמעך כרך ג', מסביר הרב את פנימיות הפסוק, והעתודים העולים על הצאן (בראשית ל"א, י'): כלומר, מה הן הצאן אשר בנפש האדם פנימה, כיצד הן באות לידי ביטוי באופני המחשבה שלנו, מי הם העתודים אשר בנפשינו פנימה, ומדוע הם עולים על הצאן.

כל טוב והאזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed