זהר פרשת בא, מאמר ויהי היום ויבא גם השטן

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

בזהר פרשת בא, (אות ה) פותח רבי אלעזר מאמר חדש, אשר שמו לקוח מספר איוב, "ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם", כאשר מילת המפתח שבה קושר רבי אלעזר את מאמרו לפרשתנו, היא ויבא. היות ושם פרשתנו נגזר מן הפסוק וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, בֹּא אֶל-פַּרְעֹה, הרי שרבי אלעזר קושר את הפועל, בֹּא הנושא את שם פרשתינו, עם הפועל ויבוא, הנאמר על השטן המוזכר באיוב, וכל זאת כדי לבאר את משמעות הפסוק, בא אל פרעה. כאשר נראה את הבאור של רבי אלעזר, על הפסוק מספר איוב, נוכל להקיש ממנו, מהי משמעות הפסוק בא אל פרעה.

הנה לשון הזה"ק אות ה) רבי אלעזר פתח, ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יי' ויבא גם השטן בתוכם. ויהי היום: דא ראש השנה, דקודשא בריך הוא קאים למידן עלמא. כגוונא דא, ויהי היום ויבא שמה. ההוא יומא יום טוב דראש השנה הוה.

והנה באור הסולם אות ה) ר' אלעזר פתח וכו': רא"פ, ויהי היום ויבואו בני האלקים להתיצב וגו'. ויהי היום, זהו ראש השנה, שהקב"ה קם לדון את העולם. כעין זה, ויהי היום ויבא שמה, [אותיות משה] יום ההוא, יום טוב של ראש השנה היה.

רבי אלעזר מזכיר במאמרו פסוק הקשור באלישע הנביא ובאישה השונמית. כיצד מחבר וקושר רבי אלעזר את שם פרשת השבוע פרשת בא, עם התייצבות בני האלקים על ה', וביאת השטן בתוכם, לביאת אלישע הנביא, לעליית הקיר שהכינה לו האישה השונמית, ואיך קשור המאמר הזה לראש השנה, ויותר מזה לחג הפסח, וליציאה ממצרים, כל זאת נשמע במאמר הבא.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed