עיונים בזהר פרשת ויחי, מאמר ויחי יעקב

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

פרשת ויחי פותחת בפסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים. רבי יוסי הפותח את מאמר הזהר, הנקרא על שם הפרשה, אומר, "ולא הגיע יעקב אל הנבואה של ויחי, אלא במצרים, והיא נבואה חשובה, שלא התנבאו כמותה, ולא הגיעה לשום איש מן בני הנביאים, אלא לו ולמשה בלבד, במשה כתוב, כי לא יראני האדם וחי, וביעקב כתוב ויחי יעקב. ויחי, פירושו, נבואה היורדת מן מראה המאירה. שהוא תפארת".

מה משמעות נבואת ויחי של יעקב, מדוע היא חשובה, מדוע היא שונה משאר הנבואות של בני הנביאים, מהו מקור נביעתה, מדוע מזכיר הזהר את נבואת ויחי של יעקב בנשימה אחת עם נבואת משה רבינו ע"ה, מדוע נחשבת ארץ מצרים לבחינת אחוריים, ומדוע דווקא במצב של אחוריים אפשר לחיות, כל זאת ועוד בעיונים במאמר זהר ויחי יעקב שלפנינו.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed