טוב שכן קרוב מאח רחוק (משלי כ"ז י')

טוב שכן קרוב מאח רחוק

טוב שכן קרוב מאח רחוק

מהו שאומר הכתוב במשלי, "טוב שכן קרוב מאח רחוק?" האר"י ז"ל מבאר את הפסוק על דרך האמת בהתייחסו למבנה הספירות בעץ חיים, וכך הוא אומר: שכ"ן קרוב נבחן לספירת היסו"ד, המקבל ש"ע נהורין כמנין שכ"ן, הוא קרוב אליה, למלכות ואינו נפרד ממנה.

מאח רחוק היא ספירת תפארת, שהיא רחוק לפעמים, מספירת מלכות. כלומר, כדי שהארת ספירת תפארת תגיע לספירת מלכות, על הארת האור הנשפעת ממנה לעבור בדרך ספירות נוספות, שהם בחינת מסננים או פילטרים נוספים, שהם יותר עבים מהפילטר שלה עצמה, ולכן נחשב נתיב זה "רחוק".

לעומת זה השכן, הוא ספירת יסוד, הוא קרוב, כלומר מרחק ספירה אחת ממנה, או פילטר אחד.

מקור: ספר הליקוטים, השער הרביעי, ויטאל חיים בן יוסף, פרשת עקב עמ' רע"ח.

כל טוב ושנה טובה לאחים הרחוקים ולשכנים הקרובים