כינור של עולם הבא של עשר נימין

בס"ד

 כינור של עולם הבא של עשר נימין

המלך דוד, בול מדינת ישראל 1960 מעצב א.קלדרון

לכינור דוד הנראה בבול של מדינת ישראל 1960 יש עשרה נימין, או עשרה מיתרים, כגון זה המתואר בתלמוד ככינור של העולם הבא.

דתניא, רבי יהודה אומר, כנור של מקדש של שבע נימין היה, שנאמר "שובע שמחות את פניך" (תהלים טז יא), אל תקרי שובע אלא שבע, שלימות המשיח שמונה, שנאמר "למנצח על השמינית" (תהלים יב א), שלעולם הבא עשר, שנאמר "עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור" (תהלים צב ד), ואומר "הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו" (תהלים לג ב).

והענין הוא כי כנור של מקדש שבע נימין היה בגין ז' מלכי אדום דמיתו (לכן יש לנו כעת שבעה צלילים בסולם: דו, רה, מי, פה סול, לה, סי) וכאשר יתוקנו שבע בחינות חג"ת נהי"מ בעל מנת להשפיע בימות המשיח אז תהיה מציאות של למנצח על השמינית, שנצח את טבע עולם השבע, ועלה לבחינת משפיע שהוא שמונה, לכן שמנה אותיות נשמה, ומכאן המנצח על השמינית. ומהו כינור של עשרה נימין הנאמר בתהלים "בְּנֵבֶל עָשׂוֹר אֲזַמְּרָה לָּךְ" (קמ''ד ט'), כי כאשר יתוקנו ז"ת (שבע מידות התחתונות) בעל מנת להשפיע, אז בחינת ג"ר, שהן כתר, חכמה ובינה, יוכלו להשפיע מטעם שכלי קבלה תוקנו בעל מנת להשפיע, לכן אמר דוד "בְּנֵבֶל עָשׂוֹר אֲזַמְּרָה לָּךְ" (שם) נבל אותיות לבן, בכל לבנוניות ההארה של עשר הספירות, המאירות בכלים המתוקנים בעל מנת להשפיע, וזהו סוד כינורו של דוד, שדוד הוא בחינת מלכות ועשרה נימין המתנגנים בו הוא גילוי של י' ספירות בעולם, מטעם שיכולות להאיר בו על מנת להשפיע.

ערכין י"ג ב

חג חנוכה שמח 🙂

כתיבת תגובה

2 thoughts on “כינור של עולם הבא של עשר נימין

 1. בפרקי דרבי אליעזר ל"א מובא:

  רבי חנינא בן דוסא אומר: אותו אַיִל שנברא בין השמשות לא יצא ממנו דבר לבטלה - אפרו של האיל הוא יסוד של המזבח הפנימי, גידיו היו לעשרה נבלים של כינור שהיה דוד מנגן בו, עורו הוא אזור עור במתניו של אליהו הנביא זכור לטוב, שתי קרניו שופרות, קרנו של שמאל - היא שתקע בה הקב"ה בהר סיני, וקרנו של ימין - שהיא גדולה משל שמאל, הוא עתיד לתקוע בה לעתיד לבוא!

  רבינו בחיי מביא: שהיו בכנור שבעה נימין "שֶׁבַע בַּיּוֹם הִלַּלְתִּיךָ" (תהלים קי''ט, קס''ד). לפי ערכין י''ג: ולימות המשיח יהיו שמונה נימין "לַמְנַצֵּחַ עַל הַשְּׁמִינִית" (תהלים י''ב, א'). ולעתיד לבוא יהיו עשרה נימין "בְּנֵבֶל עָשׂוֹר אֲזַמְּרָה לָּךְ" (תהלים קמ''ד, ט'). ולא נתפרש השיר עד שבא אדוננו דוד המלך. והלוויים המשוררים הם שמונה: אסף, הימן, ידותון, איתן האזרחי, לוי ששמו בן, על הגתית - הוא ממשפחת עובד אדום, ובני קורח ובני משה.

  והיו משוררים גם כן בשמונה כלים: על נגינות, על מחלת, על עלמות שיר, המשא - זהו קול חזק וגבוה המובא בדברי הימים א' ט''ו, כ''ב, על הנחילות - מלשון חליל, על שושנים, על הגתית, על השמינית. דוד ושמואל העמידו חלוקי השיר, שיהיו הלויים עומדים על הדוכן ומזמרין לפני מי שאמר והיה העולם.

 2. העולם נברא בשביל שירה וזמרה

  אמר הקדוש-ברוך-הוא: אפתח לשון של כל בני בשר ודם, כדי שיהיו מקלסין (משבחין) לפנַי בכל יום וממליכין אותי בארבע רוחות העולם, שאלמלא שירה וזמרה שהם אומרים לפנַי בכל יום ויום - לא בראתי את עולמי.

  ומנין שלא ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם - אלא בשביל שירה וזמרה? שנאמר: תהלים צ''ו, ו': "הוֹד וְהָדָר לְפָנָיו, עֹז וְתִפְאֶרֶת בְּמִקְדָּשׁוֹ". תהלים י''ט, ב': "הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵ-ל, וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ". תהלים צ''ג, ד': "מִקֹּלוֹת מַיִם רַבִּים, אַדִּירִים מִשְׁבְּרֵי יָם, אַדִּיר בַּמָּרוֹם יְיָ". תהלים קמ''ח: "הֶהָרִים וְכָל גְּבָעוֹת... מַלְכֵי אֶרֶץ וְכָל לְאֻמִּים, שָׂרִים וְכָל שֹׁפְטֵי אָרֶץ, בַּחוּרִים וְגַם בְּתוּלוֹת, זְקֵנִים עִם נְעָרִים, יְהַלְלוּ אֶת שֵׁם יְיָ כִּי נִשְׂגָּב שְׁמוֹ לְבַדּו"...

  הרמב''ן מביא בפרשת "בא": כוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה... ואין לעליון חפץ בתחתונים מלבד זה שיֵדע האדם ויודה לאלקיו שבראו (הכרת הטוב לבורא העולם על שבראנו ועל כל נשימה ונשימה ועל הכל).

השאר תגובה