כינור של עולם הבא של עשר נימין

בס"ד

 כינור של עולם הבא של עשר נימין

המלך דוד, בול מדינת ישראל 1960 מעצב א.קלדרון

לכינור דוד הנראה בבול של מדינת ישראל 1960 יש עשרה נימין, או עשרה מיתרים, כגון זה המתואר בתלמוד ככינור של העולם הבא.

דתניא, רבי יהודה אומר, כנור של מקדש של שבע נימין היה, שנאמר "שובע שמחות את פניך" (תהלים טז יא), אל תקרי שובע אלא שבע, שלימות המשיח שמונה, שנאמר "למנצח על השמינית" (תהלים יב א), שלעולם הבא עשר, שנאמר "עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור" (תהלים צב ד), ואומר "הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו" (תהלים לג ב).

והענין הוא כי כנור של מקדש שבע נימין היה בגין ז' מלכי אדום דמיתו (לכן יש לנו כעת שבעה צלילים בסולם: דו, רה, מי, פה סול, לה, סי) וכאשר יתוקנו שבע בחינות חג"ת נהי"מ בעל מנת להשפיע בימות המשיח אז תהיה מציאות של למנצח על השמינית, שנצח את טבע עולם השבע, ועלה לבחינת משפיע שהוא שמונה, לכן שמנה אותיות נשמה, ומכאן המנצח על השמינית. ומהו כינור של עשרה נימין הנאמר בתהלים "בְּנֵבֶל עָשׂוֹר אֲזַמְּרָה לָּךְ" (קמ''ד ט'), כי כאשר יתוקנו ז"ת (שבע מידות התחתונות) בעל מנת להשפיע, אז בחינת ג"ר, שהן כתר, חכמה ובינה, יוכלו להשפיע מטעם שכלי קבלה תוקנו בעל מנת להשפיע, לכן אמר דוד "בְּנֵבֶל עָשׂוֹר אֲזַמְּרָה לָּךְ" (שם) נבל אותיות לבן, בכל לבנוניות ההארה של עשר הספירות, המאירות בכלים המתוקנים בעל מנת להשפיע, וזהו סוד כינורו של דוד, שדוד הוא בחינת מלכות ועשרה נימין המתנגנים בו הוא גילוי של י' ספירות בעולם, מטעם שיכולות להאיר בו על מנת להשפיע.

ערכין י"ג ב

חג חנוכה שמח 🙂