כי שבעתים יוקם קין, על הקשר שבין קין לעץ הדעת, לשבעים אומות העולם, לשמיטה וליובל

שלום לכולם,

כי שבעתים יקם קין

מהו שאמר הכתוב כי שבעתיים יוקם קין? כפי שהראנו באחד המאמרים הקודמים ספירת יסוד מכונה בשם קין, כי תכונת היסוד שהוא קונה שמים וארץ, כלומר ספירת יסוד הוא הנושא לכל השפע הבא מכל הספירות שמעליו, חסד גבורה, תפארת נצח הוד, ומעביר אותם בצורה ממוזגת דרך קו אמצעי שלו למלכות.

לכן מכונה ספירת יסוד בשם קין, מלשון קנין, כי היסוד קונה (אוגד את כל השפע שיש בחמש הספירות של ז"א הנקרא שמים, ומשפיע אותם למלכות הנקראת ארץ, לכן נקרא היסוד "קונה שמים וארץ", שאת כל קנין השמים, הוא משפיע לארץ.

כאשר אנו מונים את הספירות ממעלה למטה, ספירת יסוד היא הספירה התשיעית: כיצד? כח"ב, חב"ד, נה"י, וכאשר אומר הכתוב שבעתיים יוקם קין, הכוונה היא ספירת יסוד שהיא התשעית מלמעלה למטה תוכפל בשבע אז נקבל 7*9 = 63 או בגימטריה שם ס"ג, שם ס"ג הוא שם הוי"ה במילוי יודין והוא נכתב כך: יוד הי ואו הי, והוא בספירת הבינה המכונה בשם אמא, ונקראת אדמה.

הפסקה מתודית  - שבע, טבע, שמיטה ויובל

את מחזור השמיטות אנו סופרים באופן הבא: שש שנים מעבדים את האדמה, ובשנה השביעית שומטים את היבול, כלומר לא אוספים אותו אלא מניחים אותו לעניים (לספירת מלכות הנקראת עניה, שאין לה משלה אלא שנותן לה ז"א בעלה). כאשר סופרים שבע שמיטות מקבלים ארבעים ותשע שנים, וביום הכיפורים של שנת הארבעים ותשע מעבירים שופר בארץ ומכריזים יובל, כלומר מכריזים של על שנת החמישים, שעניינה חופש ודרור.

איך קשור מחזור השמיטות והיובלים לדיבור הנאמר לקין, כי שבעתיים יוקם קין? הרי קין ספירת יסוד שיש לו שפע ספירות חג"ת נה"י אותן הוא משפיע למלכות, אך היות שהרג להבל אחיו, והאדמה קבלה אליה את דם הבל, הרי שכתוצאה מכך, כתוצאה מקבלת דם הבל, הופר הקשר שבין קין לאדמה, והאדמה לא תוסיף לתת כח לקין והוא יהיה נע ונד בארץ, הארץ שקבלה את דם הבל הפכה להיות דוממת, ואילו על מצחו של קין הוטבע אות ו' לבל יהרגהו כל מוצאו, אות ו' המוטבעת על מצחו של קין, מספרת לנו על שפע שש הספירות שהוא הולך איתן, אך לא יכול להשפיע אותן לאדמה כי ניתק הקשר, בעקבות מותו של הבל. וקין הופך נע ונד, כמונו במשך ששת ימי השבוע המחכים למנוחת השבת.

קין מנותק במשך ששה דורות מן האדמה, אשר לקחה את דם אחיו, מדוע ששה דורות כי ערך האות ו' הוא שש, כלומר על מצחו של קין מוטבע הקוד לאיכות הניתוק, ששה דורות, אך בדור השביעי יוקם קין - למך, צאצא שביעי לקין, הורגו בשוגג, וקין חוזר לאדמה.

כפי שיש לנו שבעה ימים בשבוע, ששת ימי המעשה, ושבת מנוחה, בה הכל שב למקומו, שבת מלשון לשבת אך גם מלשון לשוב, כך במעגל השנים יש לנו מחזור שמיטה, הכולל שש שנים בהן זורעים הארץ ואוספים את היבול, ובשנה השביעית שומטים ומניחים את היבול לעניים ולחיית השדה.

כלומר היחס בין ששת ימי המעשה, לשבת מנוחה, הוא כמו היחס שבין שש הספירות של ת"ת, ח"גת נה"י, לספירת מלכות, כי ו' הספירות משפיעות למלכות, שהיא מושרשת במספר שבע. כך באופן זה נחשב מחזור שמיטה, שש שנים זורעים את הארץ ואוספים את היבול ובשנה השביעית שומטים ומניחים הכל לעניי הארץ ולחיית השדה, כלומר שוב היסוד, הכלול משש, משפיע לשבע.

בכל ששת המעשה, או שש שנים של מחזור שמיטה יש תנועה, כפי שקין בספור הבריאה, הוא נע ונד, ועל מצחו אות ו', וביום השביעי, שבת מנוחה, ובשנה השבעית שמיטה, ובדור השביעי יוקם קין, כלומר הוא נהרג בשוגג ע"י למך וחוזר אל האדמה.

כך באותו אופן אנו מונים יובלים, אנו סופרים שבע פעמים שבע שמיטות, כי יש לנו שבע ספירות חג"ת נהי"מ שכל אחת כלולה מחברתה, ומקבלים ארבעים ותשע שנים, ובשנה הארבעים ותשע ביום הכיפורים מעבירים שופר וקוראים דרור בארץ, כלומר חירות, הארץ שבה לקב"ה, היא יוצאת משליטת בני אדם.

וזה הפירוש לפסוק כי שבעתיים יוקם קין, היסוד הוא בחינת קין והוא משפיע שפע למלכות או שבע, כי אותיות בומ"פ נחלפות, ושבע פעמים יוקם קין פירושו, שהיסוד שהוא אות ו' חוזר לאמא בינה הנקראת יובל, או דרור, כלומר מתחדש הקשר שבין ספירת יסוד וספירת בינה, הקשר שבין האות ו' לאות ה' ראשונה משם הוי"ה, בסוד בן י"ה, בן לאבא ואמא חכמה ובינה.

עוד יאמר כי שבעתיים יוקם קין

קין עולה גימטריה 160, כי שבעתיים יקם קין פירושו ז' פעמים 160 שהוא 1120 שהוא י' יק"ב, מקום בו מופק היין, שהוא פרי האדמה (לשון אודם, ודמיון).

פירוש הדברים: קין הקריב מפרי האדמה, שהוא יין משומר בענביו, כלומר מן האודם, מן הגבורות, והבל הקריב מן החסדים, מבכרות צאנו ומחלביהן. יין גימטריה שבעים, י' פעמים שבע, כנגד שבעים אומות, כנגד עץ הדעת טוב ורע, וזה פירוש כי שבעתיים יקם קין, שעץ הדעת טוב ורע בא לידי תקומה לשבעים שנה, ככתוב וימי שנותינו שבעים שנה.

ופירוש נוסף לפסוק כי שבעתיים יקם קין הוא, כי ז' פעמים קין, הוא י' פעמים יב"ק, שהוא המקם בו נלחם שרו של עשו ביעקב, כי שרו של עשו, הוא שר של ע' אומות העולם הנלחמות בישראל, ע' אומות התלויות בעץ הדעת טוב ורע (התלויות באודם היין) ומנסות לפגוע בעץ החיים, וזה פירוש כי שבעתים יקם קין, כי עץ הדעת טוב רע המושרש בקין, מוקם בכח השבעים להנקם מעץ החיים, הוא ישראל.

ולמך שבעים ושבעה, למך עולה גימטריה תשעים, כפול שבעים ושבעה הוא 6930, ואם נוסיף למספר זה שבעים שנה של נפילת האדם הראשון מעץ החיים נקבל שבעת אלפים 7000 שנה, שהוא האלף השביעי שכולו שבת.

שנה טובה לכל