לוי אשכול, הפעם ילווה אישי אלי

שלום לכולם,

לאה, אשתו הראשונה של יעקב אבינו יולדת שני בנים - ראובן ושמעון, והרה ללדת בפעם השלישית. בלידת הבן השלישי אומרת לאה את המילים הבאות: "עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי (בראשית כט לד).

ומשמעות הדברים, כאשר לאם יש שני ילדים היא יכולה לאחוז כל אחד מהם ביד, אך בשעה שיש לה שלושה היא צריכה למלווה, escort. כך בתמונה הציורית של הדברים, אך מה מקפל משל זה בתוכו? ב' הבנים הראשונים ראובן ושמעון נמשלים לב' הקווים ימין ושמאל, כאשר הבן השלישי, לוי נמשל לקו אמצעי. וכאן מקבל הפסוק שאמרה לאה בלידת לוי משמעות פנימית יותר והוא: עד כה היו לי שני קווים, שני בנים, ימין ושמאל, חסד ודין, ראובן ושמעון, עתה הפעם ילווה אישי אלי, ואין איש אלא הקב"ה, כי ילדתי שלושה בנים. ובהוולד לוי, נולד הקו השלישי הוא הקו האמצעי שעניינו רחמים ושלום.

ואנקדוטה קטנה  - לוי אשכול היה ראש ממשלתה השלישי של מדינת ישראל (כמה מעניין) וכהן בה גם בימים שקדמו לפרוץ מלחמת ששת הימים. ולמרות כל הסימנים המקדימים שהופיעו באותו אביב: כניסת הצבא המצרי למרחב סיני ביום העצמאות (15.05.1967) גירוש כוחות האו"ם מחצי האי סיני ביום שלמחרת (16.05.1967) וסגירת מצרי טיראן ע"י הצבא מצרי עובדה שגרמה להשבתת וחסימת התנועה הימית במפרץ אילת תוך כדי שבוע (23.05.1967) ניסה ראש הממשלה לוי אשכול למנוע את המלחמה הקרבה ככל שניתן. שלושת השבועות שקדמו למלחמה מיום העצמאות, בו פלש הצבא המצרי לסיני, ועד הבוקר שבו פתחה ישראל במכת מנע נחשבו בישראל לחודש הארוך ביותר. לוי אשכול עם ממשלה רחבה והקבינט החליטו על מלחמת אין ברירה רק בתום מגעים דיפלומטיים ממושכים שלא יצרו שום שנוי או תוחלת.

לטובת הקוראים, לטובת מי שזוכר את הימים שקדמו למלחמה, ולטובת מי שטרם נולד אז, ולא ראה או הכיר דרכי נועם ונתיבות שלום אנו מצרפים באהבה רבה את הקישור לסרט, שכתב וביים גדעון גנני  - האיש שניסה למנוע מלחמה.

שנה טובה ומתוקה לכל

...

בתמונה העליונה שלפנינו לוי ומרים אשכול 1964, לשכת העיתונות הממשלתית