אבן מקיר תזעק, הלא לחומותייך קראנו דרור

שלום לכולם,

היום נפלאה אחת מאבני הכותל, נפלה והתרסקה על הרחבה. בנס לא נפגע איש. מה שגרם לי לחשוב על אחת מהשורות שכתב מאיר אריאל שהשבוע מלאו ארבע עשרה שנים למותו, "הלא לכל חומותייך קראנו דרור", זו שורה מן השיר ירושלים של ברזל שנכתב תוך כדי הפריצה לירושלים העתיקה במלחמת ששת הימים. אריאל שהיה אז צנחן צעיר הפליא לתאר בשורותיו את הרגשתו לנוכח מהלך הארועים, ולרוח המנגינה הבאסקית שרחפה באויר עטופה במילותיה של שמר.

יש מי שרואה בהפלאת האבן ונפילתה על רחבת התפילה המשותפת עדות לדעותיו, יהיו אשר יהיו, אך אנו נחזור לדברי הנביא חבקוק (ב', י"א) ונקרא את הפסוק במלואו: "אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ יעננה", וכעת, אם נתבונן היטב נוכל לראות כי ראשי התיבות של הפסוק א'בן מ'קיר תזעק יוצרות את המלה  אמת. ואנו נחתום ונאמר כי גם לאבן יש לב והוא נשבר היום, וייתכן שבזכות אותה אבן תתפלאנה ותפולנה כל החומות שביננו ונוכל לבנות את הבית האמיתי  - הבית שבלב, ואז יתקיים מאמר המשורר - הלא לכל חומותייך קראנו דרור.

כל טוב לכולם ושנה טובה