מדוע לא נאמר "ויהי ערב ויהי בוקר" ביום השביעי?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר שנשמע, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, לפרשת בראשית, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום כרך א', מסביר הרב מדוע לא נאמר, "ויהי ערב ויהי בוקר" ביום השביעי.

שבת שלום והאזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed