פרשת נח לפי הקבלה, נח איש צדיק

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר שכתב הרבי מרדכי גוטליב שליט"א ראש בית במדרש ברכת שלום, לפרשת נח, שואל הרב בענין הפסוקים הבאים, "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו, ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש עד עוף השמיים כי ניחמתי כי עשיתים, ונח מצא חן בעיני ה'". הייתכן כי הקב"ה ברא את האדם הראשון, ולאחר מכן היו לו עוד תולדות, ואח"כ האנשים התחילו לחטוא, והקב"ה התחרט. וכי הקב"ה הוא כמו בן אדם, שניסה איזה פס יצור מסוים וראה שהדברים לא מסתדרים כרצונו והתחרט?! 

לשאלה זו משיב רבו של הרבי גוטליב שליט"א, הברכת שלום זצ"ל, ואומר כי הפסוקים הללו נכתבו על האדם, ז"א "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ" - זוהי הרגשתו של האדם. האדם צריך להגיע למצב שהוא מרגיש שהקב"ה שולל את כל הרע שנמצא באדם, וזהו עניין של הכרת הרע, שאדם יראה איך הוא נשלט ע"י האהבה העצמית שלו, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום.

את המשך המאמר הוכל לקרוא כאן, ולשמוע בהמדורת השמע שלפנינו.

האזנה נעימה לכל ושבוע טוב


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed