מדוע לכנוס דוקא את היהודים אשר בשושן, מאמר מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום

במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל, מתוך סדרת הספרים 'ברכה ושלום', כרך מועדים, נוכל לראות מדוע בקשה אסתר ממרדכי לכנוס דוקא את היהודים אשר בשושן, שכן היו יהודים גם בפרס ומדי. גם נראה מדוע דוקא בחינות היהודים אשר בשושן בנפש האדם פנימה, מסוגלים לעבודה הכבירה הזאת הנקראת לשמה.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed