שער הכוונות ענין פורים, מתוך כתבי האר"י הקדוש, חלק ט'

מדוע כאשר נכנסה אסתר המלכה לבית עבודה זרה התפללה: "אלי אלי למה עבתני", (תהלים כב) למה בדיוק כוונה בתפילתה, מה למעשה קורה כאשר ישראל עונים קדיש ואומרים אמן, ומה קורה למי שבקדיש אינו עונה אמן, כיצד מתיחס לכך דוד המלך ע"ה. איך קשורים חטא עגל הזהב, ותפילת משה רבינו ע"ה, "אל רחון וחנון", הנאמרת בפרשת 'כי תשא', לתפילת מיכה הנביא שאנו אומרים ביום הכיפורים, "מי אל כמוך"? כל זאת ועוד בשער הכוונות ענין פורים.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed