מדוע נאמר כי גואל אמיתי אוחז בזנבו של הנחש?

שלום לכולם,

כל לוכד נחשים יודע כי כדי ללכוד נחש, יש לאחוז אותו בראשו, מאחר שהוא החלק הרחב שבו. אם כן מדוע נאמר בכתבי מקובלי כי גואל אמיתי אוחז את הנחש בזנבו? מה בין זה לזה נתבונן בדברים:

להווי ברור כי בעולם הזה, כדי לתפוס משהו רצוי לתפוס אותו במקום הרחב שלו, כי שם תתכן איזו שהיא אחיזה עובדה שתאפשר צייד שלו או לכידה, מה שאין כן תפיסה במקום צר יכולה להיות חמקמקה, מאחר והניצוד יכול להמלט על נפשו.

אך מאחר והמקובלים עוסקים בעיקר בענייני רוח, מה כוונתם באומרם כי גואל אמיתי אוחז את הנחש בזנבו? מה מסמל הנחש בחיי הרוח? ומדוע בחיי הרוח יש לפעול הפוך מחיי המעשה? כדי להשיב על זו נחזור לסיפור בראשית, בסיפור גן העדן, משכנע הנחש את האישה לאכול מעץ הדעת טוב ורע אע"פ שנאסר להם. בפועל, מתרחשת מלאכת השכנוע באמצעות עובדות. הנחש פותח במעט דברי אמת כלומר באזהרת ה' אלהים אלהם ואומר: אף כי אמר אלהים... וכו'. כלומר כדי לשכנע אותם לעשות משהו הפוך מהאהזהרה שקיבלו הוא פותח בעובדות ובציטוטן.

ולענייננו אנו: הנחש הסמלי מתחיל באחדות המתבטאת בציטוט, כאשר בפועל הוא יגרום לפירוד, כיצד? בגינו יגורש אדם מגן עדן, ותכנס עצתו (של הנחש) במעי האישה ויוולד קין הרוצח הראשון אשר ברבות הימים יהרוג את הבל, אחיו, ויפרוש אדם מחוה, ויוליד מחשבות זרות (שדים) אשר יובילו את האנושות בסופו של יום לשיעבוד סופני במיצרי החומר.

זהו הנחש הסמלי הפועל באדם, הוא מפתה אותו לשלוט, להשיג, למלוך והוא תמיד פותח בעובדות כדי להשיג את מבוקשו, אם אפשר לומר זהו קולו של ההגיון. כעת אם  זה הנחש הסמלי הפועל בכל אחד מאתנו, מתחיל באחדות ומסיים בפרוד, פותח בעובדות ומסיים בשקרים, נשאלת השאלה כיצד פועלים היפך עצת הנחש, כיצד מתחילים מפירוד וניתוק ומביאים לידי ייחוד?

נתבונן במוגלי הילד, גיבור ספר הג'ונגל שכתב רודיארד קיפלינג ונראה כיצד הוא  מטפל בנחש דקה 22:15. צפייה נעימה לכל

https://www.youtube.com/watch?v=5jR-bL7bmlE&t=152s

שנה טובה ומתוקה לכל