מדוע נקראת העיר הראשונה בעולם בשם חנוך?

שלום עליכם,

בסיפור בראשית אנו שומעים לראשונה על שני עצים מרכזיים הצומחים בגן עדן החכמה: עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. כאשר עץ החיים הוא משל לקשר הישיר שבין אדם לבוראו, ללא מחיצות, ללא מתווכים, כפי שנאמר ועץ החיים בתוך הגן, כלומר המבוע - עץ החיים - בתוך הגן, כלומר בתוך האדם, חלק ממנו. בעוד שעץ הדעת טוב ורע הוא משל לקשר העקיף שבין אדם לבורא, הנעשה באמצעות התפתחות.

אחת ההתפתחויות עליה מספר חומש בראשית - היא העיר. לאחר הריגת הבל יושב קין בארץ נוד קדמת עדן, ובונה עיר וקורא שמה חנוך - כשם בנו. זהו המשל עליו מספרת לנו התורה, אך מה הנמשל? הבל הוא משל לאויר הנמצא בתוכינו פנימה, שבלעדיו לא יתכנו חיים, ממש כמו האויר הממלא את פנימית צמיג האופניים. ללא אויר בתוך פנימית צמיג האופניים, האופניים לא יוכלו להתגלגל ולנוע ממקום למקום.

ונחזור לעניין, בהריגת הבל מתבטלת פנימיות קין, ובטל הקשר הישיר שבינו לבין הב"ה. וברגע שבטל הקשר הישיר, קין מוכרח לנוע ולנוד לא מצד הקללה חס ושלום, או מצד העונש, אלא מטעם מחשבת הבריאה. נסביר את הדברים:

לאחר הריגת הבל יוצא קין מלפני ה', כלומר מתנתק מאור אינסוף ב"ה, ויושב בארץ נוד קדמת עדן. כמובן שתאור מקום ישובו של קין אינו ג"ג, ולא ננסה לחפש אותו במפות של גוגל, אלא הכוונה היא לדברים הבאים: ארץ נוד הוא מינוח המתאים לתאור מצב של חוסר שקט פנימי, ארץ מלשון רצון, וארץ נוד הכוונה היא לרצון שנע ונודד, ועניין שמזכירה התורה את מיקום ארץ נוד כנמצאת מקדם לעדן הוא כזה: ארץ נוד, כלומר הרצון הנע והנודד נמצא קדמון, כלומר מופיע לפני עדן, שהוא מקום החכמה האלוהית. כלומר לאחר שאנו מנתקים את הקשר עם האור העליון ע"י בטול הפנימיות (הריגת הבל) נגזרת עלינו תנועה מתמדת, אשר תוביל אותנו בסופו של תהליך לעדן החכמה. לכן נכתב ארץ נוד קדמת עדן, כאשר מילת קדמת, פירושה לפני, before, כלומר כדי להגיע אל חכמת האלוהות הנקראת עדן, עלינו לשבת קודם לכן בארץ נוד, כלומר להיות במצב של רצון נודד.

ונחזור אל קין. חוסר הקשר שבינו לפני ה' (רחמים) מוביל אותו לארץ נוד, ולידיעת אשתו. כלומר דווקא חוסר הקשר שבינו לבין הב"ה, מביא אותו לידיעת אשתו (קשר) שמוביל ללידת בנו חנוך. שם זה אותו מעניק קין לבכורו, לאחר הריגת הבל אחיו, אינו מקרי. בן מלשון הבנה, קין מבין משהו לאחר הריגת הבל, והבנה זו מוטבעת בשם בנו - חנוך. חנוך אותיות ח"ן כ"ו, שאותיות ח"ן הן ר"ת של ח'כמת הנ'סתר (המתעלמת) בשם כ"ו שהוא גימטריה של שם הוי"ה ב"ה. כלומר בשם בנו חנוך רומז קין כי הבין שהחכמה האלוהית (חכמת הנסתר, ח"ן) ופני ה' מסתתרים ונעלמים בשם הוי"ה ב"ה, שהוא גימטריה כ"ו.

זאת ועוד, חנוך מלשון חניכה שפירושה מערכת יחסים המכוונת להתפתחות אישית, שבה אדם מנוסה מנחה אדם צעיר בראשית דרכו, ועניין החניכה אינה העברת אינפורמציה סתמית מאדם בוגר לאדם צעיר, אלא החניכה היא קשר בין אישי מתמשך של לימוד דיאלוג ואתגר.

גם חנוך מלשון חינוך education, כלומר מסקנתו של קין שצריך לחנך את הבן הנולד להתקרב לה' ע"י תהליך של חניכה, כלומר ע"י למידה והתפתחות, ועם הבנה זו בונה קין עיר וקובע שמה חנוך. כלומר העיר הראשונה המוקמת בתולדות האנושות מקבלת ייעוד - חניכה, ומשמעות בניית העיר היא להעניק לאדם מערכת שבה יוכל לגדול להתפתח להשכיל להכיר ולדעת את חכמת האלוהות.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן