מהי חברון ברוחניות ומדוע נבנתה שבע שנים לפני צען מצרים?

שלום לכולם,

בפרשת שלח לך שולח משה י"ב מרגלים לתור ארץ כנען. המרגלים עולים ותרים את הארץ ממדבר צין, עד רחוב לבא חמת, ומגיעים עד חברון, בה נמצאים אחימן ששי ותלמי ילידי הענק. תאור מסע המרגלים מרתק ומפתיע, נשאלת השאלה מדוע טורחת התורה לציין כי חברון נבנתה שבע שנים לפני צען מצרים. הרי היא כבר תארה כי ילידי הענק יושבים בה, אם כן מה הטעם לספר כי חברון נבנתה שבע שנים לפני צען מצרים, הרי רוב קוראי התורה אינם תלמידים בחוג לארכיאולוגיה, המחפשים בתורה רמזים לקיום ציוויליזציות עתיקות?

האם ייתכן כי התורה איננה מספרת כלל על מציאות חומרית, אלא מצביעה על שורשים רוחניים? נתבונן שוב בפסוק: וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים. ונתמקד בספר שבע, מה מיוחד במספר שבע ומה הוא מזכיר לנו? המספר שבע מזכיר לנו את מנין ימות השבוע ואת השבת, את מחזור שבע שנות השמיטה, את שבעת הימים, את שבעת קני המנורה, את שבעת הרקיעים, ואת שבעת הגמדים. נשאלת השאלה מה מקור השבעיות הללו ומהו שורשן הרוחני?

הנה אנו רואים כי כל דבר שלם כלול מעשר: עשר אצבעות ידיים ורגליים, לוח הכפל, אמת המידה למרחק הבאה לידי במטרים וק"מ, וכן מידות הנפח. נשאלת השאלה מה מקורה של המערכת העשרונית. מספר לנו אליהו זכור לטוב בפתיחה שלו, כי ה' מנהיג את עולמו באמצעות מערכת של עשר ספירות או עשרה תיקונין,הנחלקות לב' חלקים: בראש נמצאות שלוש ספירות המוחין שהן כתר, חכמה ובינה המציינות מושכלות אלוהיות, ובחלק השני (גוף) נמצאות שבע המידות (התחתונות) שהן חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד ומלכות.

ונחזור לעניין, כאשר פועלות שבע ספירות אלו באופן הוליסטי ושלם, נקראת מערכת זו בשם חברון. מלשון חיבור. ואילו שנה פירושה הארה, כי שנה הוא משך הזמן בו מקיף כדור הארץ את השמש, וכל הקפה שלמה שלו אותה, נבחנת להארה שהוא מקבל ממנה.

כלומר כאשר כותבת התורה וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים, היא מתארת למעשה את מערכת השתלשלות העולמות הרוחניים מלמעלה למטה, בהן קודמת הארת הקדושה להארת הטומאה. לכן בנין חברון (היא מערכת הקדושה של שבע הספירות חג"ת נהי"מ) קודם שבע שנים שהן שבע הארות לבנין מערכת הטומאה הנקראת צען מצרים.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן