מה בין יום הכיפורים ובין הפסוק והעם רואים את הקולות שנאמר במתן תורה

שלום לכולם,

מה הקשר בין יום הכפורים שאנו חוגגים מדי שנה בשנה בעשרה בתשרי, לפסוק שנאמר במתן תורה, "והעם רואים את הקולות", וכי אפשר לראות קולות, ואם כן, איך זה קשורה עובדה זו ליום הכיפורים ולחטא עגל הזהב, כל זאת במאמר הבא.

לאחר שנאמרו עשרת הדברות בספר שמות פרק  כ', פסוקים א' - י", מופיע הפסוק הבא: והעם רואים את הקולות. מסביר הרמח"ל כי "הקולות" הם פרצופים (במובן של פורציה, כלומר מידה ושיעור) שונים של הנהגת ה' יתברך המופיעים בזמן, והם חמישה: פרצוף א"א (אריך אנפין), פרצופי אבא ואמא, פרצוף זעיר אנפין, ופרצוף מלכות.

וכל זאת למה, הרי בקריעת ים סוף נגלה להם הקב"ה כאיש מלחמה, ואילו במתן תורה, נגלה להם כזקן מלא רחמים, אם כך מה הם פני ה' האמיתיים? אומרת התורה והעם רואים את הקולות, פירושו והעם מקבלים את הקולות, כלומר מקבלים את המידות והשיעורים של הנהגת הזמן.

נשאלת השאלה, כיצד הגיע רמח"ל למסקנה כי קול, הוא פרצוף אחד, או מידה אחת, או שיעור אחד, הרי כאשר אנו חושבים על קול, אנו חושבים על צליל, או מנגינה, קול אנושי, או תו מוסיקלי, רעש של מכונה, או המיית הגלים, כלומר איזו שהיא תנודה שהאזן האנושית קולטת.

אומר האר"י הקדוש כי "קול" גימטריה "צום", כלומר כל קול, הוא צמצום של הדממה שהיתה לפניו, כי קול בעצם הוא גלוי. למשל כאשר השכן מנגן על תופים, אנו שומעים את קול התוף, כלומר מתגלה לנו שיעור מסוים של האינסוף בסוף, הנקרא תוף. כאשר מישהו מנגן בחליל, נגלה לנו שיעור או מידה של האינסוף המופיע בזמן (בסוף) ונקרא קול חליל.

זאת אומרת שהרמח"ל קורא את המילה "קול" כצמצום של האינסוף, כלומר "קול" לפי רמח"ל הוא שיעור ומידה מסוימת, וכאשר כותבת התורה וכל העם רואים את הקולות, הכוונה היא: וכל העם רואים בעיני רוחם את חמשת ה"צמצומים", או חמשת הפרצופים, או חמשת השיעורים והמידות או חמשת האפשרויות, בהן יכול הקב"ה לנהיג את הזמן. כלומר לא שחס וחלילה הקב"ה עצמו הוא פרצוף א"א, או זעיר אנפין, או אבא ואמא או פרצוף מלכות, אלא שפרצופים אלו הם שיעורי הגילוי שלו בזמן, מדוע? כי בהקב"ה עצמו אין לנו מחשבה ותפישה כלל כפי שנאמר בפתח אליהו זכור לטוב.

נמצא כי חמש התפילות שאנו אומרים ביום הכיפורים עומדות כנגד חמשת פרצופי ההנהגה שנגלו לישראל בסיני, מדוע? כי כל תפילה הנאמרת ביום הכפורים היא בחינת קול אחד, או פרצוף אחד, וחמשת התפילות הן בחינת חמישה קולות, ותפילות אלו נאמרות דווקא ביום הכיפורים, כדי להזכיר לנו את מעמד הר סיני, בו נתנה לישראל קבל עם ועולם הנהגת הזמן, והנהגת ייחודו יתברך.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן