משיח יושב בשער רומי

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל

על פתח מערת רבי שמעון בר יוחאי, מתרחש מפגש מעניין בין רבי יהושע לאליהו נקשיב לשיחה שמתארת מסכת סנהדרין.

רבי יהושע בן לוי מצא את אליהו שהיה עומד על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי... אמר לו (רבי יהושע לאליהו) אימתי יבוא משיח, אמר לו (אליהו לרבי יהושע) לך שאל לגביו, והיכן הוא יושב? על פתחה של רומי, ומה סימנו? יושב בין עניים סובלי חלאים וכולם מתירים וקושרים (את פצעיהם) בפעם אחת והוא מתיר אחד וקושר אחד, כיוון שאמר אולי אצטרך לגאול את ישראל לא אתעכב. סנהדרין צח א

בשיח שלפנינו שואל רבי יהושע את אליהו על פתח מערת רבי שמעון בר יוחאי שלש שאלות:

אימתי יבוא משיח (זמן)    תשובת אליהו: שאל לגביו

היכן הוא יושב (מקום)      תשובת אליהו: אפתחא דרומי

ומה סימנו (כלל)           תשובת אליהו: יושב בין עניים סובלי חלאים

(פרט)              כולם מתירים וקושרים (את פצעיהם) בפעם אחת והוא מתיר אחד וקושר אחד

תשובת אליהו לגבי זמן ביאת המשיח היא, "שאל לגביו", כלומר גילוי המשיח תלוי בחסרון של התחתון לגביו, כמו ששואלים על הגשמים (כאשר חסר מטר), התעוררות התחתון היא התנאי הא' לביאת המשיח.

תשובת אליהו לגבי מקומו של משיח "אפתחא דרומי" זו תשובה כללית שפירושה הוא בכל מקום בנפש האדם, אשר נתגלתה בו עומק גלות רומי שהיא הארוכה והעמוקה מכולן.

תשובת אליהו לגבי סימנו של המשיח היא, כי הוא יושב בין עניים סובלי חלאים וכולם מתירים וקושרים (את פצעיהם) בפעם אחת (סמל לרצון לקבל שרוצה הכל ובבת אחת) ואילו המשיח נראה כמי שמתיר אחד וקושר אחד, מדוע? כיוון שאמר (המשיח) אולי אצטרך לגאול את ישראל לא אתעכב:

אע"פ שמשיח סובל מאותם חלאיים של עניים, דרך התייחסותו אליהם שונה, כלומר ייחודו של המשיח הוא בכך שהוא מייחס הכל לאחד, לבורא עולם, לכן הוא מתיר פצע אחד, כמו שהתורה שהיא אחת, וקושר אחד, בקשר האמונה שהוא אחד.

ומ"ה שמוסרת הגמרא במסכת סנהדרין כי אצל כל אחד יכול לתגלות משיח בזמן שיקיים שלושה תנאים והם: א) שהוא, אותו אדם ירצה בגילוי שלו. ב) שנפשו של אדם תהיה מונחת בגלות המפותחת, הארוכה והעמוקה ביותר ג) וכל חולי שהוא רואה הוא מייחס לבורא עולם שהוא בבחינת טוב ומיטיב, כי רק הייחוס לאחד בקשר האמונה שהיא אחת יחיש את הגאולה.

בכך מוסר אליהו לרבי יהושע בן לוי את סוד הגאולה, שהיא למעשה מתרחשת בנפשו של האדם פנימה, והיא תלויה בקשר אחד אמוני, גם תמצא כי 'גאולה' היא גימטריה 'אדם' שהיא גימטריה שם הויה במילוי אלפין, שהוא שם מ"ה. לומר הגאול, הוא למעשה אדם.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uarrRP7N9hQ&w=420&h=315]

לרפואת עמך בית ישראל