מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

469466628_5eaf73cf39_z

מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו

מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אב ובן זו סיבה ומסובב, זאת אומרת מצב ראשון, כל אדם הוא עובד עבודה זרה, הוא מכיר רק את עצמו, לא מעניין אותו מהבורא, לא מעניין אותו אף אחד, רק מעצמו, וגם אם אדם מקיים מצוות ומדקדק בקלה כבחמורה זה הכל רק בשביל עצמו. הוא בכלל לא מרגיש את השני, אדם לא אכפת לו מהשני כמו חיה ובהמה שאין לה את האפשרות בכלל לאהוב את השני, אכפתיות מהשני.

בהתחלה כולם בגדר של עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ז"א הקב"ה מאיר לאדם ונותן לאדם להרגיש מה הם החיים האמיתיים, מה האמת בעולם הזה. בדרך כלל למי זה מדבר, זה מדבר אל אנשים שעברו הרבה, וחוו הרבה ייסורים ולא מצאו את עצמם, ואת התוחלת את המטרה בעולם הזה.

לאנשים האלה יש כלים יש חסרונות יש יכולת להבין את האמת של החיים, שהיא החיים בעל מנת להשפיע נחת רוח לאלקים ואדם, יכול להיות שגם אדם צעיר ירגיש שזאת האמת וירצה ללכת עם האמת הזאת בלי שום סייגים.

אז זה סימן ששורש נשמתו באה מן האמת הזאת זה סימן שבקדנציה קודמת נשמתו עברה גלגולים וייסורים רבים שהכשירו אותו, ולכן ייתכן אפילו אצל אנשים צעירים לראות את המוכנות והצמאון לדרך האמת.

דרך אגב אפשר להסביר גם את המושג מצה בצורה של קודש זאת אומרת, מצה היא לחם עוני, מה זה לחם עוני, בזמן שהאדם הוא בבחינת עניה ודלה "דלית לה מגרמי ולא מידי אלא מה דיהיב לה בעלה", זאת אומרת בזמן שהאדם עובד על עצמו להיות שמח בחלקו, לא לחיות בשביל למלא את הרצון לקבל, אלא שמח בחלקו, ההיפך, ואם העליון נותן אז הוא לוקח כמו אישה "דלית לה מגרמי ולא מידי", אין לה מעצמה כלום אלא מה שבעלה נותן לה. כך היא האישה האורגינלית, אשת חיל, שהיא השכינה הקדושה.

בזמן שהאדם הולך בדרך הזאת של מצה אז מתעורר הגוף שלו כנגדו ועושה לו הרגשה של מרור, ואך שייך והגדת לבנך, זה עוד פירוש. ונחזור לעניינו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, מה זה עבודה זרה, שאני עושה רק מה, בשבילי, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, הסברנו את זה שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר ה' אלוקי ישראל, האלקים של בחינת ישראל, ישר-אל, בְּעֵבֶר הַנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם, תֶּרַח אֲבִי אַבְרָהָם וַאֲבִי נָחוֹר; וַיַּעַבְדוּ, אֱלֹהִים אֲחֵרִים.

נהר זה אור כמו המושג נהרו פניו, אור תענוג, אבותיכם, זאת אומרת הסיבות הראשונות המצבים הראשונים של כל אדם, אבותיכם זה גם הרצונות שלכם, כפי הביטוי לא אבה, לא רצה, זאת אומרת כל הרצונות של האדם הם משולים לנהר, לאור, לתענוג, זה מה שאנחנו רוצים, כל אדם רוצה מה שיותר אור, אבל אבותיכם ישבו בעבר הנהר, בצד השני, כלומר לא בצד של הקדושה, אלא בצד של הסטרא אחרא, ויעבדו אלהים אחרים, תרח, אבי אברהם ואבי נחור.

למה נקרא שמו תרח, מלשון טרחה, ויש גם פרוש כזה, בזמן שהאדם עובד רק בשביל הרצון לקבל שבו, אז החיים שלו מלאים טרחה ויגיעה וכעס ורוגז, מדוע, מפני שיש לו מנה רוצה מאתיים, יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות, אף פעם לא נגמר, אף פעם האדם לא מגיע לסיפוקו, והוא הולך מדחי אל דחי.

מדוע, כל פעם הגוף מנסה לצייר לו איזה שגעון חדש, שאולי מזה הוא יקבל תענוג. אז במצב הזה ישבו אבותינו, הרצונות שלנו, ועבדו אלהים אחרים. מה זה אלהים אחרים, בעל כוחות זה נקרא אלהים, אבל אחרים, אדם חושב שהוא האלקים לא ה' האלקים.

וָאֶקַּח אֶת-אֲבִיכֶם אֶת-אַבְרָהָם, מֵעֵבֶר הַנָּהָר, וָאוֹלֵךְ אֹתוֹ, בְּכָל-אֶרֶץ כְּנָעַן; וארב (וָאַרְבֶּה), אֶת-זַרְעוֹ, וָאֶתֶּן-לוֹ, אֶת-יִצְחָק. זאת אומרת מהמצב של אלהים אחרים של תרח, יצא אברהם של כולו רצון להשפיע וחסד, בחינה של חסדים מכוסים, בחינת שמח בחלקו, איך זה? אז זה הסברתי מקודם.

רואים את זה הרבה אחרי שאנשים שעברו הרבה מאד גלגולים וחיפושים וניסו כבר כל מיני התענוגים שבעולם, כל מיני דרכים וכתות, ולא הגיעו לשום דבר, הם יש להם, את הכלים את המוכנות, להרגיש מהי דרך האמת, לכן אברהם נולד דווקא מתרח.

ואח"כ נולד ממנו יצחק, אברהם זה קו ימין, בחינת כלים דהשפעה, אח"כ ואתן לו את יצחק זה כלים דקבלה דקדושה, ששם נתגלה אור האלוקות ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו, זה לעומת זה עשה אלקים, ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו, החלק של עשו זה שערות מרמזות על כלי הקבלה הגדולים ס' וש' מתחלפות, זה מראה על הרצון לקבל שהוא סוער כל הזמן, כמו הר געש מחפש לקבל.

ויעקב ובניו ירדו מצרים, למה הוריד הקב"ה את יעקב ובניו למצרים, שהיא קליפת החכמה, כפי שאומר האר"י הקדוש, ששם נפלו ניצוצי החכמה של האדם הראשון, חכמת האלוקות, אז אומר לנו בעל ההגדה את הסיבה.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל חג שמח ופסח כשר

הנה קישור לדיסק mp3 בנושא חג הפסח לפי הקבלה ופנימיות התורה, השקפה מחשבת ישראל וחסידות מפי הרבי גוטליב שליט"א, תלמיד הרב ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל.

תמונה נהר פרת Some rights reserved by Hovic