נתינת התורה היא נצחית, מאמר מתוך סדרת הספרים, ה' שמעתי שמעך, כרך ב' מועדים

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, אותו שמע מפי אביו, רבי יהודה לייב אשלג זי"ע, בעל הסולם, 'נתינת התורה היא נצחית', (מתוך סדרת הספרים, ה' שמעתי שמעך ), מבאר הרב מדוע נתינת התורה היא נצחית ואינה נפסקת, בעוד שקבלת התורה מותנת ע"י הכשרת המקבלים, התחתונים, הנבראים. ועוד מהו היסוד שאם דבק בו המקבל, יכול הוא לקבל אינסוף טוב ועונג מטעם שהתענוג אינו מכבה את השביעה.

כל זאת ועוד במאמר הבא, האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed