על הקשר שבין גודל הבצל למרחב האמונה לבין מזג האויר השנה

בצלו חמדתי וישבתי

בצלו חמדתי וישבתי

בשיר השירים מופיע פסוק, "בְּצִלּוֹ חִמַּדְתִּי וְיָשַׁבְתִּי"'. בימי הביניים כאשר תרגמו את שיר השירים ללטינית תרגמו את הפסוק באופן הבא: It's onion I liked and I sat, (כאן התרגום מופיע בשפה האנגלית) כלומר המתרגם, לא הבחין בניתוח המשפט העברי, כי מילת בצילו סובבת על מילת היחס ב' + שם העצם 'צל' + ו' של כינוי השייכות שלו, והתיחס אל המילה בָּצָל בתוספת ו' של כנוי השייכות ותרגם אותה כאמור ל: In its onion I sat. למראה התרגום חייכתי, אך בכל זאת מעשה תרגום שיר השירים ללטינית הותיר בי רושם.

והנה באחד מימי הקיץ השנה, כאשר נזדמנתי לשווקים לערוך קניות, ראיתי בדוכן הבצל, בצלים יוצאי דופן בגודלם. תוך כדי התבונות ראיתי שכל הבצלים גדולים מאוד, או אז נזכרתי בתרגום ללטינית של שיר השירים, וחשבתי על הקיץ הנוכחי שהוא מכוסה ענני ברכה המסתירים את השמש, וראיתי שגם לכאורה באותה 'טעות תרגום' יש אמת, כי יש קשר בין גודל הבצל, לצילה של האמונה המתאפיין בענני כבוד, ובקיץ ממוזג, שעומד בפתח ומזמין את ראש השנה להכנס.

שנה טובה ומתוקה