מהו סוד שאמרה לאה בגד (בָּא גָד)?

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

מהו סוד שאמרה לאה בגד (בָּא גָד)?

מהו סוד שאמרה לאה בגד (בָּא גָד)?

מהו סוד שאמרה לאה בגד (בָּא גָד)?

גד הוא הבן השביעי שנולד ליעקב מזלפה, לאחר שנולדו ארבעת בני לאה ושני בני בלהה.
היות והיתה לידת הבן השביעי יזומ"ה ע"י לאה, היא אשר נתנה לו את שמו, בא גד, כי גד הוא בגימטריה שבע, וכאשר אמרה "בא גד" נתכוונה לומר כי בא הבן השביעי, שרמזה לרועה השביעי, הוא דוד, והוא סוד חברון (אור הבהיר)
מקום החיבור של יום ג' וד', כי הג' נשלם עם הד', והוא סוד שמלך דוד שבע שנים בחברון, מטרם שמלך ל"ג שנים בירושלים.

והוא ענין ששלם אברהם אבינו ע"ה ארבע מאות שקל כסף לעפרון החיתי, כי ארבע מאות, הוא סוד ארבע (אותיות) מ-אות (א'), כי כאשר אנו סופרים אותיות אלף בית כסדרן, הרי שארבע אותיות מאות א', הן אותיות א,ב,ג,ד, כלומר בא גד, ו-גד הוא שבע, לומר בא שביעי, לומר בא(ה) שבי-היא, בחינת נשמה.

כל טוב הצלחה וברכה,

...

תמונה halfrain