על משמעות הקשר שבין דוד ליהונתן מהו שאמר הכתוב נִפְלְאַתָה אַהֲבָתְךָ לִי מֵאַהֲבַת נָשִׁים

בס"ד

שלום וברכה לכל בית בית ישראל,

נפלאתה אהבת לי מאהבת נשים תמונה Isidro Vila Verde

נפלאתה אהבת לי מאהבת נשים תמונה Isidro Vila Verde

מהי משמעות הקשר שבין דוד ליהונתן, ומדוע נפלאת אהבת יהונתן לדוד מאהבת נשים, בספר ליקוטי תורה של כתבי האר"י, כרך י"א עמוד רצד טור א' טור ב', כתוב כי מיהונתן בא השפע לדוד, נסביר מעט את הדברים. בשם יהונתן יש ג' אותיות יה"ו, ודוד הוא הקטן ה' תתאה הנשפעת מג' אותיות יה"ו ונעשה השם שלם יהו"ה בהתיחדם יחד.

מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון