ענווה ושיפלות, מהי ענווה פנימית, למה היא מסוגלת, מאמר לפרשת בהעלותך שכתב הברכת שלום זצ"ל

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר הבא שנשמע מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, ענווה ושיפלות לפרשת בהעלותך, מסביר הרב את הפסוק והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה. הרב מסביר מהי ענווה חיצונית, ומהי ענווה פנימית, ענווה חיצונית היא ענווה הנראית לעין, וענוה פנימית היא בטול הדעת והמחשבה, לחברו, משום שחברו הוא חלק מכלל ישראל, ובכך שמבטל דעתו לדעת חברו, שהוא חלק מכלל ישראל, למעשה פועל ביטול יישותו, וזה עיקר העבודה. ונמצא, כותב הרב, שכל מעלת הדעת, היא, שתהיה לו דעת, כדי שיוכל לבטלה, שהוא ביטול החכמה הנקראת יש, כדי שיוכל לבוא לכלל הנקרא אַיִן, שהוא בחינת כתר, ובחינת אור אינסוף, ובחינת להטיב לנבראיו.

שבוע טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed